Indicatoren van duurzame ontwikkeling

Deze indicatoren informeren over de vooruitgang van België naar de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, in het Engels Sustainable Development Goals) die de Verenigde Naties hebben aangenomen: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

De website presenteert 78 indicatoren die zijn gerangschikt en genummerd volgens de SDG’s. Bij de site hoort een jaarlijks rapport – zie rapport 2024. Die rapporten zijn de voortzetting van de rapporten over aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product.

Deze indicatoren werden door het Interfederaal Instituut voor de Statistiek geselecteerd – zie SDG-I. Met drie indicatoren per SDG evalueert het Federaal Planbureau de trends van indicatoren over de evolutie van België naar de SDG's – zie de balans van 51 indicatoren.

Gegevens bijgewerkt: oktober 2023 | Trends geëvalueerd: november 2023.

SDG 14

Doelstelling 14

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

SDG 15

Doelstelling 15

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van landecosystemen, beheer wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop en maak landdegradatie ongedaan en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

SDG 16

Doelstelling 16

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen uit

SDG 17

Doelstelling 17

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling