SDG-I

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, Sustainable Development Goals) aangenomen, gepreciseerd door 169 subdoelstellingen: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Om de vooruitgang van België naar de SDG's te volgen, selecteerde het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) een set van 34 indicatoren of twee per SDG. Die indicatoren werden voor het eerst gepresenteerd in de Belgische Voluntary National Review (VNR) voor het United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development van juli 2017. Andere indicatoren van duurzame ontwikkeling worden geleidelijk aan die set toegevoegd.

Het IIS heeft alle indicatoren van deze website aangenomen.

De volgende instellingen zijn hierbij betrokken, met een deel van hun werkzaamheden:

In de Balans van indicatoren van duurzame ontwikkeling evalueert het Federaal Planbureau de trends van indicatoren over de evolutie van België naar de SDG's.