Aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product

De aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product (bbp) informeren over sociale, milieu- en economische vraagstukken. Samen beschrijven ze de evolutie van het welzijn van mensen en de ontwikkeling van de Belgische samenleving.

Die 69 indicatoren worden uitgewerkt door het Federaal Planbureau in het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (wet van 14 maart 2014 over aanvullende indicatoren).

Ze worden ook gepubliceerd in een jaarlijks rapport dat beschikbaar is op de website van het Federaal Planbureau. Dat rapport bevat bovendien een analyse van de evaluatie van de indicatoren en het presenteert composiete indicatoren over het welzijn hier en nu en de houdbaarheid van het welzijn.
rapport 2021 - rapport 2020 - rapport 2019 - rapport 2018 - rapport 2017 - rapport 2016

 

SDG 4

Doelstelling 4

Verzeker inclusief en billijk kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

SDG 6

Doelstelling 6

Verzeker toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

SDG 10

Doelstelling 10

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

SDG 11

Doelstelling 11

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

SDG 13

Doelstelling 13

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

SDG 14

Doelstelling 14

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

SDG 15

Doelstelling 15

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van landecosystemen, beheer wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop en maak landdegradatie ongedaan en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

SDG 16

Doelstelling 16

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen uit

SDG 17

Doelstelling 17

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling