Verkeersdoden (i20)

 •  30/11/2023
 • doelstelling 
 •  evaluatie 

In 2021 vielen er in België per 100.000 inwoners 4,5 verkeersdoden binnen de dertig dagen na een ongeval. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet het aantal verkeersdoden gehalveerd worden. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2000 (gegevens beschikbaar in november 2023). Het aantal verkeersdoden binnen de dertig dagen na een ongeval evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Verkeersdoden - België - trendevaluatie

aantal op 30 dagen per 100.000 inwoners

 20002005201020152020202120252030
waarnemingen14.410.87.86.84.34.5----
trend en extrapolatie (november 2023)14.611.08.36.34.74.53.73.2
doelstelling 20302.22.22.22.22.22.22.22.2

Eurostat (2021 & 2022), Persons killed in road accidents by sex, tran_sf_roadse (data), tps00165 (ranking in EU), https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2021 en 26/10/2022); berekeningen FPB.

Verkeersdoden - België en internationale vergelijking

aantal op 30 dagen per 100.000 inwoners

 1995199920002005201020152016202020212021//19952021//20162021//1999
België14.313.714.410.87.86.85.94.34.5-4.4-5.5-5.0
EU27--12.812.59.86.75.55.44.24.5---3.6-4.7
//: Gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2023), Persons killed in road accidents by sex, tran_sf_roadse (data), tps00165 (ranking in EU), https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 27/09/23).

Verkeersdoden volgens gewest - België

aantal op 30 dagen per 100.000 inwoners

 199520002005201020152016202020212021//19952021//2016
Brussels Hoofdstedelijk Gewest4.74.63.12.92.51.41.30.7-7.3-14.3
Vlaams Gewest13.114.79.77.16.15.23.84.7-3.9-2.3
Waals Gewest19.116.615.110.89.48.76.35.4-4.7-9.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Statbel (2022), Mobiliteit/Verkeersongevallen, https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 26/10/2022) en Eurostat (2022), Population change - Demographic balance and crude rates at national level, demo_gind3, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 26/10/2022); berekeningen FPB.

Verkeersdoden volgens geslacht - België

aantal op 30 dagen per 100.000 inwoners

 199920002005201020152016202020212021//19992021//2016
vrouwen7.27.04.93.83.32.81.92.2-5.2-4.4
mannen20.422.016.212.110.49.26.86.8-4.9-5.9
//: Gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2022), Persons killed in road accidents by sex, tran_sf_roadse en Eurostat (2022), Population on 1 January by age and sex [demo_pjan], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 26/10/2022); berekeningen FPB.

Definitie: de indicator verkeersdoden op 30 dagen komt overeen met het aantal personen dat onmiddellijk of binnen de dertig dagen na een ongeval overlijdt als gevolg van dat ongeval. Om internationale vergelijkingen mogelijk te maken wordt het aantal doden per 100.000 inwoners uitgedrukt. De gegevens komen van politieverslagen, aangevuld met informatie van de parketten die worden samengebracht door Statistics Belgium. Statistics Belgium stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Doelstelling: tussen 2020 en 2030 moet het aantal verkeersdoden gehalveerd worden om 2,2 per 100.000 inwoners te bereiken in 2030.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 3.6: "Tegen 2020 het aantal doden en gewonden in het verkeer wereldwijd halveren". In België hebben de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid zich tot doel gesteld het aantal doden tussen 2010 en 2020 te halveren (VIAS, 2019), wat neerkomt op 3,9 doden binnen 30 dagen per 100.000 inwoners in 2020.

Op langere termijn wil de EU het aantal verkeersdoden tegen 2050 tot bijna nul terugbrengen (Europese Commissie, 2018). Dit is ook het geval voor België. De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 24: "Mobiliteit en vervoer zullen onder maximale veiligheidsomstandigheden gebeuren met "nul doden" als doel".

Voor 2030 vraagt de Europese Unie (Raad van de Europese Unie, 2017) om het aantal ernstige verkeersgewonden tussen 2020 en 2030 te halveren. Deze doelstelling wordt hier uitgebreid tot het aantal verkeersdoden. In 2020 bedroeg deze indicator 4,3 verkeersdoden per 100.000 inwoners, en dus een cijferdoel van 2,2 in 2030.

Evolutie: globaal daalt het aantal verkeersdoden jaarlijks met ongeveer 5% sinds 2000 in België. In 2021 bedraagt dit aantal 4,5 doden op 30 dagen per 100.000 inwoners. Na een sterke daling van 23% in 2020, zeer waarschijnlijk als gevolg van de covid-19-pandemie, is deze indicator in 2021 slechts met 3% gestegen.

Internationale vergelijking: het aantal verkeersdoden daalde tussen 2000 en 2021 met 66% in de EU27. Met 4,5 doden per 100.000 inwoners ligt België op een gelijk niveau als het Europese gemiddelde (4,5 doden per 100.000 inwoners). In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2021 tot de middelmatig presterende groep en het scoort gelijk aan het Europese gemiddelde. In dat jaar stond Malta met 1,7 doden per 100.000 inwoners op de eerste plaats en Roemenië met 9,3 op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: het aantal verkeersdoden op 30 dagen per 100.000 inwoners in 2021 bedraagt 0,7 in Brussel, 4,7 in Vlaanderen en 5,4 in Wallonië. Voor België is dit cijfer 4,5 (gegevens Statistics Belgium).

Opsplitsing volgens geslacht: het aandeel vrouwen in de verkeersdoden is steeds en aanzienlijk lager dan het aandeel mannen: vrouwen vertegenwoordigden 25% van de doden op 30 dagen zowel in 2000 als in 2021.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met 3.6.1 – Sterftecijfer door verkeersongevallen.

Bronnen

 • Algemeen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

  • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).
 • Specifiek

  • Europese Commissie (2018), Europe on the move, Sustainable Mobility for Europe: safe, connected, and clean, COM(2018) 293 final.

  • Europese Raad (2017), Conclusies van de Raad over verkeersveiligheid ter bekrachtiging van de verklaring van Valletta van maart 2017 (Valletta, 28-29/03/2017).

  • VIAS (2019), Lequeux Q. & Leblud J., Statistisch Rapport 2018-Verkeersongevallen 2017, Brussel, België: Vias instituut - Kenniscentrum Verkeersveiligheid, www.vias.be (geraadpleegd op 12/11/2020).