Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen (i15)

In 2019 waren er in België bij de min-65-jarigen 87,7 sterfgevallen door chronische aandoeningen per 100.000 inwoners van die leeftijdsgroep. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar 69,5. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2003 (gegevens beschikbaar in november 2022). Het aantal voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen - België - trendevaluatie

brutosterftecijfer per 100.000 inwoners van minder dan 65 jaar

 2000200320052010201520182019202020252030
waarnemingen--122.9121.2--104.392.187.7------
trend en extrapolatie (november 2022)--124.1121.8114.3101.693.090.287.779.374.7
doelstelling 203069.569.569.569.569.569.569.569.569.569.5

Het beschikbare gegeven voor 2010 is fout.

Statbel; Eurostat (2022), Causes of death [hlth_cd_acdr, hlth_cd_acdr2], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/05/2022).

Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen - België en internationale vergelijking

brutosterftecijfer per 100.000 inwoners van minder dan 65 jaar

 200320052011201420152017201820192019//20032019//20142017//2011
België122.9121.2112.3103.0104.395.192.187.7-2.1-3.1-2.7
EU27----134.7128.0127.7122.9---------1.5
//: Gemiddelde groeivoeten

Het beschikbare gegeven voor 2010 is fout.

Statbel; Eurostat (2022), Causes of death [hlth_cd_acdr, hlth_cd_acdr2], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/05/2022).

Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen volgens gewest - België

brutosterftecijfer per 100.000 inwoners van minder dan 65 jaar

 20112015201820192019//2011
Brussels Hoofdstedelijk Gewest88.977.074.768.7-3.2
Vlaams Gewest102.294.881.281.3-2.8
Waals Gewest135.9128.0116.1105.0-3.2
//: Gemiddelde groeivoeten

Statbel; Eurostat (2022), Causes of death [hlth_cd_acdr, hlth_cd_acdr2], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/05/2022).

Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen volgens geslacht - België

brutosterftecijfer per 100.000 inwoners van minder dan 65 jaar

 20032005201120142015201820192019//20032019//2014
vrouwen91.691.092.482.085.977.974.6-1.3-1.9
mannen153.5150.5131.9123.5122.3106.0100.6-2.6-4.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Het beschikbare gegeven voor 2010 is fout.

Statbel; Eurostat (2022), Causes of death [hlth_cd_acdr, hlth_cd_acdr2], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/05/2022).

Definitie: het aantal voortijdige sterfgevallen (voor 65 jaar) door chronische aandoeningen per 100.000 inwoners wordt berekend aan de hand van de gegevens uit de overlijdensattesten, waarbij met de volgende sterfgevallen rekening wordt gehouden: kwaadaardige tumoren (C00-C97), diabetes mellitus (E10-E14), ischemische hartaandoeningen (I20-I25), cerebrovasculaire aandoeningen (I60-I69), chronische aandoeningen van de onderste luchtwegen (J40-J47) en chronische leverziekten (K70, K73-K74). De codes tussen haakjes komen van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (CIM-10). Statistics Belgium verzamelt die gegevens in België en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert. Voor de opsplitsing volgens geslacht worden de gegevens gepubliceerd door Statistics Belgium gebruikt. De drempel van 65 jaar werd gekozen omdat Eurostat deze indicator zo publiceert. In de literatuur wordt de drempel voor voortijdige sterfgevallen niet precies gedefinieerd. Hij verschilt trouwens van land tot land. In Europa worden waarden van 65 tot 80 jaar vaak gebruikt.

Doelstelling: in 2030 zou het aantal voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen niet boven de 69,5 per 100.000 inwoners van minder dan 65 jaar mogen liggen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 3.4: "Tegen 2030 de voortijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en geestelijke gezondheid en welzijn bevorderen".

Deze subdoelstelling van de VN vraagt om de voortijdige sterfte, in dit geval bij de personen van minder dan 65 jaar, tegen 2030 met een derde in te perken ten opzichte van 2015. In 2015 bedroeg de sterftegraad 104,3 sterfgevallen per 100.000 personen van minder dan 65 jaar. In 2030 zou deze indicator dus niet boven de 69,5 mogen liggen.

Evolutie: het aantal voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen daalde van 122,9 sterfgevallen per 100.000 inwoners van minder dan 65 jaar in 2003 tot 87,7 in 2019.

Internationale vergelijking: gemiddelde in Europa is er een groter aantal voortijdige sterfgevallen per 100.000 inwoners dan in België. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2019 tot de best presterende groep. In dat jaar stond Zweden met 64,0 voortijdige sterfgevallen op de eerste plaats en Hongarije met 240,4 op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: het aantal voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen per 100.000 inwoners in 2019 bedraagt 68,7 in Brussel, 81,3 in Vlaanderen en 105,0 in Wallonië. Voor België is dit cijfer 87,7.

Opsplitsing volgens geslacht: het aantal mannen dat sterft aan chronische aandoeningen voor 65 jaar is verhoudingsgewijs hoger dan het aantal vrouwen, maar het verschil wordt kleiner: van 61,9 extra sterfgevallen per 100.000 inwoners in 2003 naar 25,9 in 2019.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 3.4.1 - Sterfte door hart- en vaatziekten, kanker, diabetes of chronische ademhalingsziekten.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

  • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).