Beperking in dagelijkse activiteiten

In 2017 verklaart 24,9 procent van de Belgische bevolking van 16 jaar en ouder, een ernstige of niet-ernstige beperking te hebben gehad in de dagelijkse activiteiten als gevolg van een gezondheidsprobleem. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Beperking in dagelijkse activiteiten - België en internationale vergelijking

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2005201020122015201620172017//20052017//2012
België23.923.321.923.624.924.90.32.5
EU28--25.026.325.324.1------
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium (2018), rechtstreekse mededeling (19/06/2018) en Eurostat (2018), Self-perceived long-standing limitations in usual activities due to health problem [hlth_silc_12], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 14/09/2018).

Beperking in dagelijkse activiteiten volgens geslacht - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2005201020122015201620172017//20052017//2012
vrouwen26.926.624.026.027.227.10.12.4
mannen20.719.819.721.022.422.50.72.7
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium (2018), rechtstreekse mededeling (19/06/2018).

Beperking in dagelijkse activiteiten volgens leeftijd - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2005201020122015201620172017//20052017//2012
<257.87.57.67.56.99.41.64.4
25-4916.014.913.715.416.015.90.03.0
50-6429.227.226.329.730.829.60.12.4
>6447.047.143.142.644.744.0-0.60.4
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium (2018), rechtstreekse mededeling (19/06/2018).

Beperking in dagelijkse activiteiten volgens inkomen - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2005201020122015201620172017//20052017//2012
kwintiel 134.735.133.736.936.634.90.00.7
kwintiel 231.433.331.531.334.835.81.12.6
kwintiel 322.421.318.623.323.324.60.85.7
kwintiel 417.115.114.915.316.116.8-0.12.5
kwintiel 514.312.611.311.513.312.2-1.31.6
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium (2018), rechtstreekse mededeling (19/06/2018).

Definitie: het aandeel van de bevolking van 16 jaar en ouder dat een, ernstige of niet-ernstige, beperking verklaart in haar dagelijkse activiteiten als gevolg van een gezondheidsprobleem. De gegevens komen van de EU-SILC-enquête (Statistics on Income and Living Conditions) van de Europese Unie. Die beperking moet bestaan sinds minstens zes maanden voor de enquête. Op de vraag naar deze beperking hebben de deelnemers de keuze uit drie antwoorden: niet beperkt, beperkt, maar niet ernstig of ernstig beperkt. Het zijn de laatste twee antwoorden die voor deze indicator worden opgesomd. Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens voor België komen rechtstreeks van Statistics Belgium en de gegevens voor de vergelijking met de EU komen van Eurostat. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statistics Belgium.

Doelstelling: het aandeel van de bevolking van 16 jaar en ouder dat een beperking verklaart in haar dagelijkse activiteiten als gevolg van een gezondheidsprobleem, moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten doel 3: "Verzeker een goede gezondheid en bevorder welzijn voor iedereen op alle leeftijden". De afwezigheid van beperkingen in de dagelijkse activiteiten draagt bij aan de gezondheid en het welzijn.

Evolutie: het aandeel van de bevolking met een beperking in haar dagelijkse activiteiten stijgt licht tussen 2005 en 2017: 23,9% in 2005 tegenover 24,9% in 2017. Deze stijgende trend is in het bijzonder gevoelig vanaf 2012.

Internationale vergelijking: tussen 2010 en 2016 verschilt de evolutie van de indicator tussen België en de Europese Unie. Tussen 2010 en 2014 is het aandeel van de bevolking met een beperking in haar dagelijkse activiteiten in de EU28 sneller gestegen dan in België. Tussen 2014 en 2016 daalde de indicator in de EU28, terwijl hij in België steeg. In 2016 ligt het aandeel van de bevolking met een beperking in haar dagelijkse activiteiten in de EU28 lager dan in België (met 0,8 procentpunt), terwijl dat voor 2016 omgekeerd was. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2016 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde.

Opsplitsing volgens geslacht: de evolutie van de indicator voor mannen en vrouwen is vergelijkbaar. Het aandeel vrouwen met een beperking in haar dagelijkse activiteiten blijft niettemin hoger dan dat van mannen over heel de geanalyseerde periode. De kloof tussen vrouwen en mannen neemt echter af van 6,2 procentpunt in 2005 tot 4,6 procentpunt in 2017.

Opsplitsing volgens inkomen: personen met een hoger inkomen hebben minder een beperking in hun dagelijkse activiteiten. In 2017 had ongeveer 12% van de personen met de hoogste inkomens (vijfde kwintiel) een beperking, tegenover ongeveer 35% van de personen van het eerste en tweede kwintiel. Tussen 2005 en 2017 was er een aanzienlijke stijging van de indicator voor personen in het tweede en derde inkomenskwintiel. Omgekeerd is de indicator voor personen in de hoogste twee kwintielen in dezelfde periode gedaald.

Opsplitsing volgens leeftijd: hoe ouder de mensen zijn, hoe meer ze een beperking in hun dagelijkse activiteiten verklaren. In 2017 verklaarde 9,4% van de personen van 16 tot 24 jaar een beperking, tegenover 44% van de 65-plussers. Tussen 2005 en 2017 is alleen de situatie van die laatste groep verbeterd.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij doel 3, aangezien de afwezigheid van een beperking in de dagelijkse activiteiten een meting is van de globale gezondheid van de bevolking.

Deze indicator wordt gebruikt om de composiete indicator van het welzijn hier en nu, gepubliceerd in het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp, te berekenen.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).