Tevredenheid met het leven

In 2018 beoordeelde de bevolking van 15 jaar en ouder in België haar tevredenheid met het leven met een gemiddelde score van 7,5 op 10. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, mag dat cijfer niet dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Tevredenheid met het leven - België en internationale vergelijking

gemiddelde score op 10

bevolking van 15 jaar en ouder

 2002201020122014201620182018//20022018//2012
België7.47.57.47.47.47.50.10.2
Duitsland6.97.27.67.47.57.60.60.0
Frankrijk6.36.36.66.46.76.50.2-0.2
Nederland7.77.88.07.67.87.90.2-0.1
//: Gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ESS (2020), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 26/10/2020).

Tevredenheid met het leven volgens geslacht - België

gemiddelde score op 10

bevolking van 15 jaar en ouder

 2002201020122014201620182018//20022018//2012
vrouwen7.47.47.47.47.47.50.00.2
mannen7.37.67.47.47.57.50.20.2
//: Gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ESS (2020), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 26/10/2020).

Tevredenheid met het leven volgens inkomen - België

gemiddelde score op 10

bevolking van 15 jaar en ouder

 201020122014201620182018//2012
kwintiel 16.66.36.96.87.11.8
kwintiel 27.27.17.17.27.10.1
kwintiel 37.57.57.37.47.60.1
kwintiel 47.77.87.67.77.7-0.2
kwintiel 57.88.17.87.87.9-0.3
//: Gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ESS (2020), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 26/10/2020).

Definitie: de tevredenheid met het leven is opgesteld op basis van de antwoorden van de respondenten (van 15 jaar of ouder) op de vraag uit de European Social Survey: "Stel je een ladder voor waarvan de sporten zijn genummerd van 0 aan de onderkant tot 10 aan de bovenkant. De bovenkant van de ladder staat voor het best mogelijke leven en de onderkant van de ladder vertegenwoordigt het slechtst mogelijke leven voor jou. Op welke sport van de ladder zou je zeggen dat je persoonlijk op dit moment staat?". Die indicator wordt uitgedrukt in een gemiddelde score op 10. Die vraag kwam telkens aan bod in de negen tweejaarlijkse enquêtes van de ESS. Het FPB berekent de indicator met de gegevens van de ESS. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De berekende betrouwbaarheidsintervallen voor deze indicator staan in bijlage 1 van het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp.

Doelstelling: de tevredenheid met het leven mag niet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 3.4: "Tegen 2030 de voortijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en geestelijke gezondheid en welzijn bevorderen".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling stelt dat "een inclusieve maatschappij het welzijn van elke persoon wil bevorderen" (inleiding van de uitdaging "Een maatschappij die de sociale cohesie bevordert"; Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: volgens de European Social Survey lag de indicator tevredenheid met het leven in 2018 in België op 7,5 (score op 10) en steeg die slechts licht in de periode 2002-2018, van 7,35 tot 7,50.

Internationale vergelijking: de subjectieve aard van het type gestelde vragen voor deze indicator leidt ertoe dat vergelijkingen tussen landen weinig betekenis hebben. Het heeft meer betekenis om de evoluties te vergelijken. In alle buurlanden is de tevredenheid met het leven erop vooruitgegaan. In Duitsland steeg ze het meest, terwijl ze in Frankrijk, Nederland en België slechts lichtjes toenam.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

Opsplitsing volgens geslacht: de gegevens tonen dat de tevredenheid met het leven van mannen en vrouwen gelijkaardig evolueert met kleine verschillen en een lichte stijging die voor de mannen iets sneller is. Tot 2008 was de levenstevredenheid van de vrouwen iets hoger, sindsdien ligt die van de mannen hoger.

Opsplitsing volgens inkomen: gegevens sinds 2010 tonen dat er een verband is tussen het inkomen en de tevredenheid met het leven, de tevredenheid ligt hoger bij personen uit een hoger inkomenskwintiel.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 3.4: er is een sterke band tussen geestelijke gezondheid en welzijn, enerzijds, en de tevredenheid met het leven, anderzijds.

Bronnen