Tevredenheid met het leven

In 2017 beoordeelde de bevolking van 15 jaar en ouder in België haar tevredenheid met het leven met een gemiddelde score van 6,9 op 10. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, mag dat cijfer niet dalen.

The chart will appear within this DIV.

Tevredenheid met het leven - België en internationale vergelijking

gemiddelde score op 10

bevolking van 15 jaar en ouder

 200520102012201320142015201620172017//20052017//2012
België7.36.96.97.16.96.96.96.9-0.40.0
Duitsland6.66.76.77.07.07.06.97.10.61.1
Frankrijk7.16.86.76.76.56.46.56.6-0.60.0
Nederland7.57.57.57.47.37.37.57.50.00.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Voor sommige jaren (2006, 2007 en 2009) zijn de gegevens niet voor alle landen beschikbaar.

Gallup World Poll (2018), op basis van Helliwell, J., Layard, R. & Sachs, J. (2018), World Happiness Report 2018, New York: Sustainable Development Solutions Network.

Definitie: de tevredenheid met het leven is opgesteld op basis van de antwoorden van de respondenten (van 15 jaar of ouder) op de vraag uit de Gallup World Poll: "Stel je een ladder voor waarvan de sporten zijn genummerd van 0 aan de onderkant tot 10 aan de bovenkant. De bovenkant van de ladder staat voor het best mogelijke leven en de onderkant van de ladder vertegenwoordigt het slechtst mogelijke leven voor jou. Op welke sport van de ladder zou je zeggen dat je persoonlijk op dit moment staat?". Die indicator wordt uitgedrukt in een gemiddelde score op 10. Het FPB berekent de indicator met de gegevens van de Gallup World Poll. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De gegevens over de betrouwbaarheidsintervallen zijn niet publiek beschikbaar.

Doelstelling: de tevredenheid met het leven mag niet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 3.4: "Tegen 2030 de voortijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling stelt dat "een inclusieve maatschappij het welzijn van elke persoon wil bevorderen" (inleiding van de uitdaging "Een maatschappij die de sociale cohesie bevordert"; Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: volgens de Gallup World Poll lag de indicator tevredenheid met het leven in 2017 in België op 6,9 (score op 10) en wijzigde die nauwelijks in de periode 2005-2017, maar schommelde rond de 7.

Internationale vergelijking: de subjectieve aard van het type gestelde vragen voor deze indicator leidt ertoe dat vergelijkingen tussen landen weinig betekenis hebben. Het heeft meer betekenis om de evoluties te vergelijken. In Duitsland is de tevredenheid met het leven erop vooruitgegaan, terwijl ze in Frankrijk en België licht daalde en in Nederland stabiel bleef.

Opsplitsing volgens geslacht: gegevens uit andere bronnen tonen dat er voor deze indicator geen significante verschillen zijn tussen mannen en vrouwen (Joskin, 2017).

Opsplitsing volgens inkomen: gegevens uit andere bronnen tonen dat er een verband is tussen het inkomen en de tevredenheid met het leven: de tevredenheid ligt hoger bij personen uit een hoger inkomenskwintiel (Joskin, 2017).

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 3.4: er is een sterke band tussen mentale gezondheid en welzijn, enerzijds, en de tevredenheid met het leven, anderzijds.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

    • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).
  • Specifiek