Vroegtijdige schoolverlaters (i23)

In 2021 waren er in België 6,7 procent vroegtijdige schoolverlaters in de bevolking van 18 tot 24 jaar. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar nul procent. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2000 (gegevens beschikbaar in april 2023). Het aantal vroegtijdige schoolverlaters evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Vroegtijdige schoolverlaters - België - trendevaluatie

procent van 18-24-jarigen

 20002005201020152020202120252030
waarnemingen13.812.911.910.18.16.7----
trend en extrapolatie (april 2023)14.313.011.79.87.77.36.35.5
doelstelling 20300.00.00.00.00.00.00.00.0

breuk in tijdreeks: BE in 1999, 2004, 2006, 2008, 2014, 2017 en 2021; EU in 2003, 2006, 2014 en 2021

Statbel; Eurostat (2022), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), edat_lfse_14, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/06/2022) & berekeningen FPB.

Vroegtijdige schoolverlaters - België en internationale vergelijking

procent van 18-24-jarigen

 199220002002201020152016202020212021//19922021//20162021//2002
België18.113.814.111.910.18.88.16.7-3.4-5.3-3.8
EU27----16.913.811.010.69.99.7---1.8-2.9
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: BE in 1999, 2004, 2006, 2008, 2014, 2017 en 2021; EU in 2003, 2006, 2014 en 2021

Statbel; Eurostat (2022), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), edat_lfse_14, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/06/2022).

Vroegtijdige schoolverlaters volgens gewest - België

procent van 18-24-jarigen

 20002005201020152016202020212021//20002021//2016
Brussels Hoofdstedelijk Gewest20.719.418.415.814.89.79.1-3.8-9.3
Vlaams Gewest11.610.79.67.26.86.75.3-3.7-4.9
Waals Gewest15.514.713.713.110.39.88.3-2.9-4.2
//: Gemiddelde groeivoeten

De onzekerheidsmarge voor deze indicator is aangegeven in de tekst voor het laatste jaar. Breuk in tijdreeks: 2004, 2006, 2008, 2014, 2017 en 2021

Statbel; Eurostat (2022), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), edat_lfse_14, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/06/2022).

Vroegtijdige schoolverlaters volgens geslacht - België

procent van 18-24-jarigen

 19922000201020152016202020212021//19922021//2016
vrouwen16.511.010.08.67.45.94.5-4.4-9.5
mannen19.816.413.811.610.210.28.9-2.7-2.7
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: BE in 1999, 2004, 2006, 2008, 2014, 2017 en 2021; EU in 2003, 2006, 2014 en 2021

Statbel; Eurostat (2022), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), edat_lfse_14, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/06/2022).

Definitie: aandeel jongeren tussen 18 en 24 jaar met hoogstens een diploma lager middelbaar onderwijs die geen onderwijs of opleiding volgden tijdens de vier weken die voorafgingen aan het interview. Het lager middelbaar onderwijs komt overeen met de ISCED (International Standard Classification of Education) 2011 niveaus 0-2 voor gegevens vanaf 2014 en met de ISCED 1997 niveaus 0-3C voor gegevens tot 2013. De gegevens komen van de Enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De methodologie van deze enquête werd in 2017 herzien. Gegevens van 2017 met die van voorgaande jaren vergelijken, vergt de nodige voorzichtigheid. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Die onzekerheidsmarge wordt groter naarmate de indicator berekend wordt op kleinere subpopulaties. De betrouwbaarheidsintervallen (BI) zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statistics Belgium.

Doelstelling: 0% vroegtijdige schoolverlaters tegen 2030.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 4.1: "Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten". Deze doelstelling vereist dat alle meisjes en jongens op een billijke en kwaliteitsvolle manier lager en middelbaar onderwijs gratis kunnen afwerken en wordt opgevat als het beogen van 0% vroegtijdige schoolverlaters tegen 2030.

In de Resolutie over een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding met het oog op de Europese Onderwijsruimte en verder (2021-2030), neemt de Raad van de Europese Unie (2021) een cijferdoel aan van maximum 9% schoolverlaters tegen 2030.

Evolutie: volgens de EAK is het aandeel vroegtijdige schoolverlaters gedaald van 18,1% in 1992 tot 6,7% in 2021.

Internationale vergelijking: zowel in de EU27 als in België daalde het aandeel schoolverlaters. Het aandeel schoolverlaters ligt in de beschouwde periode wel lager in België dan in de EU27. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2021 tot de middelmatig presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde. In dat jaar stond Kroatië met 2,4% op de eerste plaats en Roemenië met 15,3% op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: het aandeel vroegtijdige schoolverlaters in 2021 is 9,1% in Brussel (BI95% 6,9 – 11,3), 5,3% in Vlaanderen (BI95% 4,4 – 6,2), 8,3% in Wallonië (BI95% 6,8 – 9,9) en 6,7% in België (BI95% 6,0 – 7,5). De vergelijking tussen gewesten en de analyse van de ontwikkeling van deze indicatoren in de tijd moet rekening houden met de omvang van de betrouwbaarheidsintervallen.

Opsplitsing volgens geslacht: meer mannen (8,9%) dan vrouwen (4,5%) verlaten de school zonder diploma. De laatste jaren toont de evolutie bij de mannen een sterkere variatie dan bij de vrouwen. Het verschil tussen mannen en vrouwen schommelde tussen 3,3 procentpunt in 1992 en 6,1 procentpunt in 2002 en bedraagt in 2021 4,4 procentpunt. Het aandeel schoolverlaters ligt over de volledige periode hoger bij mannen dan bij vrouwen en beide groepen vertonen een dalende trend over de hele periode.

VN-indicator: de gekozen indicator is verwant met indicator 4.1.1 - Deel van de kinderen en jongeren: (a) in het basisonderwijs; (b) op het einde van het basisonderwijs; en (c) op het einde van de eerste cyclus van het secundair onderwijs met ten minste het minimale vaardigheidsniveau voor (i) lezen en (ii) wiskunde, naar geslacht. Hij werd gekozen omdat hij informatie geeft over het aantal leerlingen dat het middelbaar onderwijs verlaat met hoogstens een diploma lager middelbaar onderwijs.

Deze indicator wordt gebruikt om de composiete indicator van het welzijn hier en nu, gepubliceerd in het rapport Indicatoren van duurzame ontwikkeling, te berekenen.

Bronnen

 • Algemeen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

  • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).
 • Specifiek

  • Raad van de Europese Unie (2021), Resolutie van de Raad betreffende een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding met het oog op de Europese Onderwijsruimte en verder (2021-2030), p. 15, Publicatieblad van de Europese Unie, https://eur-lex.europa.eu, 2021/C 66/01, geraadpleegd op 22/11/2022.