Ervaren gezondheid

In 2020 verklaart 92,2 procent van de Belgische bevolking van 16 jaar en ouder, zich in een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand te bevinden. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Ervaren gezondheid: zeer goed, goed of redelijk - België en internationale vergelijking

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 200520102015201920202020//20052020//20152019//2010
België91.791.090.590.992.20.00.40.0
EU27--90.290.391.5------0.2
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: BE 2019; gegevensverzameling BE 2020 verstoord door covid-19-pandemie

Statistics Belgium; Eurostat (2021), Self-perceived health [hlth_silc_01], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 21/06/2021).

Ervaren gezondheid: zeer goed, goed of redelijk, volgens gewest - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2019
Brussels Hoofdstedelijk Gewest88.6
Vlaams Gewest92.7
Waals Gewest88.3

De onzekerheidsmarge voor deze indicator is aangegeven in de tekst voor het laatste jaar.

Statistics Belgium (2020), rechtstreekse mededeling (30/10/2020).

Ervaren gezondheid: zeer goed, goed of redelijk, volgens geslacht - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 200520102015201920202020//20052020//2015
vrouwen90.389.888.790.191.30.10.6
mannen93.292.292.491.792.2-0.10.0
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2019; gegevensverzameling 2020 verstoord door covid-19-pandemie

Statistics Belgium; Eurostat (2021), Self-perceived health [hlth_silc_01], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 21/06/2021).

Ervaren gezondheid: zeer goed, goed of redelijk, volgens leeftijd - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2005201020142015201820192019//20052019//2014
<2598.398.998.198.598.297.90.00.0
25-4995.194.693.994.294.994.80.00.2
50-6488.688.189.587.889.187.5-0.1-0.5
>6483.081.681.781.483.684.30.10.6
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2019

Statistics Belgium (2020), rechtstreekse mededeling (30/10/2020).

Ervaren gezondheid: zeer goed, goed of redelijk, volgens inkomen - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 200520102015201920202020//20052020//2015
kwintiel 184.382.980.481.283.1-0.10.7
kwintiel 287.985.785.787.788.70.10.7
kwintiel 393.392.692.491.794.20.10.4
kwintiel 495.796.296.595.996.50.10.0
kwintiel 597.297.197.497.598.10.10.2
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2019; gegevensverzameling 2020 verstoord door covid-19-pandemie

Statistics Belgium (2020), rechtstreekse mededeling (30/10/2020) en Eurostat (2021), Self-perceived health [hlth_silc_01], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 21/06/2021).

Definitie: het aandeel van de bevolking van 16 jaar en ouder dat verklaart zich in een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand te bevinden. De gegevens komen van de EU-SILC-enquête (Statistics on Income and Living Conditions) van de Europese Unie. Om hun (ervaren) gezondheid te beoordelen, moeten de deelnemers aan de enquête kiezen tussen vijf toestanden: zeer goede, goede, redelijke, slechte en zeer slechte gezondheid. Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens voor België komen rechtstreeks van Statistics Belgium en die voor de vergelijking met de EU komen van Eurostat. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statistics Belgium.

De gegevens voor 2019 en 2020 zijn moeilijk met elkaar te vergelijken en zijn niet vergelijkbaar met de gegevens tot en met 2018. Vanaf 2019 werd de enquêtemethode grondig herzien met het oog op een grotere nauwkeurigheid. In 2020 verstoorde de covid-19-pandemie de gegevensverzameling. Gedetailleerde informatie hierover is beschikbaar op de website van Statistics Belgium (Statbel, 2021).

Doelstelling: het aandeel van de bevolking van 16 jaar en ouder dat verklaart zich in een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand te bevinden, moet toenemen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten doel 3: "Verzeker een goede gezondheid en bevorder welzijn voor iedereen op alle leeftijden". De evolutie van het aandeel van de bevolking dat een goede gezondheid ervaart, meet de vooruitgang in de richting van doel 3.

Evolutie: over de periode 2005-2020 is het aandeel van de bevolking dat verklaart zich in een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand te bevinden, hoog gebleven. Tussen 2005 en 2008, ligt de indicator boven zijn historisch gemiddelde. Daarna daalt de indicator om in 2011 zijn laagste niveau te bereiken. Rekening houdend met de nieuwe methodologie gebruikt vanaf 2019, bereikt hij 92,2% van de bevolking in 2020.

Internationale vergelijking: tussen 2010 en 2019 liggen de evoluties van de indicator in België en in de Europese Unie dicht bij elkaar. Tot 2015 lag de indicator in België hoger dan in de EU27. In 2019 is dit niet langer het geval: 91,5% van de Europese bevolking verklaart zich in een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand te bevinden, ten opzichte van 90,9% in België. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2019 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde.

Opsplitsing volgens gewest: het aandeel van de bevolking dat verklaart zich in een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand te bevinden in 2019 is, met de nieuwe methodologie gebruikt vanaf 2019, 88,6% in Brussel (BI95% 87,5 – 89,7), 92,7% in Vlaanderen (BI95% 92,0 – 93,4), 88,3% in Wallonië (BI95% 87,0 – 86,6) en 90,9% in België (BI95% 90,3 – 91,5). De vergelijking tussen gewesten en de analyse van de ontwikkeling van deze indicatoren in de tijd moet rekening houden met de omvang van de betrouwbaarheidsintervallen.

Opsplitsing volgens geslacht: over heel de geanalyseerde periode ligt het aandeel mannen dat verklaart zich in een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand te bevinden, steeds hoger dan dat van vrouwen. Tussen 2005 en 2018, is dit verschil vrij stabiel gebleven, gemiddeld rond 2,8%. Sinds 2019, rekening houdend met de nieuwe methodologie gebruikt vanaf 2019, is dit verschil nog kleiner, namelijk gemiddeld 1,2%.

Opsplitsing volgens inkomen: hoe hoger hun inkomen, hoe meer personen verklaren zich in een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand te bevinden: 83,1% voor de personen met de laagste inkomens (eerste kwintiel) tegen 98,1% voor deze met de hoogste inkomens (vijfde kwintiel) in 2020, rekening houdend met de nieuwe methodologie gebruikt vanaf 2019. Het verschil tussen de inkomenscategorieën is relatief stabiel gebleven in de tijd.

Opsplitsing volgens leeftijd: hoe ouder de personen zijn, hoe minder zij een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand ervaren. De evolutie van de indicator voor de vier onderzochte leeftijdscategorieën loopt parallel en het verschil tussen de min-25-jarigen en de 65-plussers bedraagt 13,7 procentpunt in 2019, rekening houdend met de nieuwe methodologie gebruikt vanaf 2019.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij doel 3, aangezien de ervaren gezondheid zowel de globale gezondheid als het welzijnsniveau van de bevolking meet.

Deze indicator wordt gebruikt om de composiete indicator van het welzijn hier en nu, gepubliceerd in het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp, te berekenen.

Bronnen