Woningen zonder voldoende verwarming

In 2018 verklaarde 5,3 procent van de Belgische bevolking zijn woning niet voldoende te kunnen verwarmen. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar nul procent. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2008. Het deel van de bevolking dat zijn woning niet voldoende kan verwarmen, evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Woningen zonder voldoende verwarming - België - trendevaluatie

procent van de bevolking

 200020052008201020152018202020252030
waarnemingen----6.45.65.25.3------
trend en extrapolatie----6.16.05.55.35.14.94.8
doelstelling 20300.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Statistics Belgium; Eurostat (2019), European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), ilc_mdes01, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 1/04/2019) & berekeningen FPB.

Woningen zonder voldoende verwarming - België en internationale vergelijking

procent van de bevolking

 20082010201320152016201720182018//20082018//2013
België6.45.65.85.24.85.75.3-1.9-1.8
EU28--9.510.79.48.77.8------
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2019), European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), ilc_mdes01, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 1/04/2019).

Woningen zonder voldoende verwarming volgens huishoudentype - België

procent van de bevolking

 20082010201320152016201720182018//20082018//2013
alleenstaande10.49.811.77.37.89.17.5-3.2-8.5
eenoudergezin16.413.315.112.310.812.313.0-2.3-2.9
twee volwassenen3.63.83.52.52.93.63.0-1.8-3.0
twee volwassenen met een afhankelijk kind4.53.13.04.41.74.13.1-3.70.7
twee volwassenen met twee afhankelijke kinderen4.02.52.44.01.93.72.2-5.8-1.7
twee volwassenen met drie of meer afhankelijke kinderen5.94.96.35.34.66.68.43.65.9
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2019), European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), ilc_mdes01, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 1/04/2019).

Woningen zonder voldoende verwarming volgens inkomen - België

procent van de bevolking

 2008201020122015201620172017//20082017//2012
onder 60% van mediaan equivalent inkomen17.016.218.714.816.220.01.81.4
boven 60% van mediaan equivalent inkomen4.63.84.43.52.73.0-4.6-7.4
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2019), European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), ilc_mdes01, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 1/04/2019).

Definitie: deze indicator meet het aandeel van de bevolking dat verklaart zijn woning niet voldoende te kunnen verwarmen. De gegevens over deze indicator zijn gebaseerd op de enquête Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) van de Europese Unie. Statbel organiseert deze binnen de EU geharmoniseerde enquête in België en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statbel. De Belgische gegevens kunnen pas vanaf 2008 worden vergeleken, aangezien de vraag uit de enquête in dat jaar is veranderd.

Doelstelling: het aandeel van de bevolking dat verklaart zijn woning niet voldoende te kunnen verwarmen moet dalen naar nul procent in 2030.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 7.1: "Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen". Zich kunnen verwarmen maakt deel uit van de toegang tot betaalbare energie. Het aandeel van de bevolking dat verklaart zijn woning niet voldoende te kunnen verwarmen, zou dus naar nul moeten tenderen.

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 21: "Energiediensten zullen voor iedereen toegankelijk zijn", wat coherent is met de SDG.

Evolutie: de indicator blijft relatief stabiel; hij gaat van 6,4% in 2008 tot 5,3% in 2018. Sinds 2008 schommelt hij tussen 4,8% en 7,1%, zonder dat een duidelijke trend zich aftekent.

Internationale vergelijking: deze indicator ligt iets hoger in Europa dan in België. In de EU28 is die indicator gedaald van ongeveer 10% in 2010 tot ongeveer 8% in 2017, terwijl die in België stabiel is gebleven over die periode (rond 5% à 6%). In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2017 tot de middelmatig presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde.

Opsplitsing volgens inkomen: Het aandeel van de bevolking dat verklaart zijn woning niet voldoende te kunnen verwarmen is bijzonder hoog (tussen 15% en 20% naargelang van het jaar) bij personen met een armoederisico (met een inkomen onder 60% van het mediaan equivalent inkomen). Bij de overige personen ligt het aandeel van de bevolking dat verklaart zijn woning niet voldoende te kunnen verwarmen aanzienlijk lager, ongeveer tussen 3% en 4%.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 7.1, aangezien het verwarmen van een woning deel uitmaakt van moderne energiediensten waartoe de bevolking toegang moet hebben.

Bronnen