Waterverbruik (i32)

In 2019 bedroeg de wateronttrekkingsindex-plus (WEI+) in België 5,8%. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer lager blijven dan 20%. Dat doel wordt bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2000 (gegevens beschikbaar in november 2023). De wateronttrekkingsindex-plus evolueert dus gunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Waterverbruik - België - trendevaluatie

procent van hernieuwbare zoetwatervoorraden

 20002005201020152019202020252030
waarnemingen5.711.68.64.55.8------
trend en extrapolatie (november 2023)6.47.66.85.24.54.43.93.7
doelstelling20.020.020.020.020.020.020.020.0

Eurostat (2023), Water exploitation index, plus (WEI+) (source: EEA) [sdg_06_60], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/03/2023).

Waterverbruik - België en internationale vergelijking

procent van hernieuwbare zoetwatervoorraden

 20002005201020142015201820192019//20002019//2014
België5.711.68.65.34.53.95.80.01.6
EU275.05.23.53.84.44.13.6-1.7-1.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2023), Water exploitation index, plus (WEI+) (source: EEA) [sdg_06_60], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/03/2023).

Definitie: de wateronttrekkingsindex-plus (WEI+) is een meting van het totale zoetwatergebruik (koelwater wordt niet meegerekend), uitgedrukt als percentage van de hernieuwbare zoetwatervoorraden (grondwater en oppervlaktewater) op een bepaalde tijd en plaats. De indicator wordt weergegeven als jaarlijkse gemiddelde waarden. Jaarlijkse berekeningen op nationaal niveau kunnen echter geen rekening houden met een ongelijke ruimtelijke en seizoensgebonden verdeling van de hulpbronnen en kunnen daarom waterschaarste verhullen die zich op seizoens- of plaatselijke basis voordoet. De gegevens komen van Eurostat.

Doelstelling: de wateronttrekkingsindex-plus (WEI+) moet lager blijven dan 20%.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 6.4: "Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 34: "Hernieuwbare grondstoffen, en met name zoet water, zullen ontgonnen worden zonder het vermogen van toekomstige generaties om die hulpbronnen te ontginnen, in het gedrang te brengen" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Het Europees Milieuagentschap, dat de WEI+ indicator berekent, beschouwt dat waarden van meer dan 20% wijzen op waterschaarste, terwijl waarden van 40% of meer wijzen op situaties van ernstige waterschaarste, waar het gebruik van zoetwaterbronnen duidelijk onhoudbaar is (EAA, 2019).

In het Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa wordt bovendien volgende mijlpaal opgenomen: "Wateronttrekking moet minder dan 20% van de beschikbare hernieuwbare waterbronnen bedragen" (Europese Commissie, 2011).

Op basis hiervan zou de wateronttrekkingsindex-plus onder de 20% moeten blijven.

Evolutie: met uitzondering van een verbruikspiek in 2005 (11,6%) schommelt de wateronttrekkingsindex-plus tussen 4% en 9% met een dalende trend sinds 2005. In 2019 bedraagt de indicator 5,8%.

Internationale vergelijking: de wateronttrekkingsindex-plus is in de Europese Unie relatief stabiel met een licht dalende trend, maar op een lager niveau dan in België (3,6% in 2019). In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2019 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde. In dat jaar stond Oostenrijk met 0,1% op de eerste plaats en Cyprus met 113% op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 6.4.2 - Niveau van waterstress: zoetwateronttrekkingen in verhouding tot de beschikbare zoetwatervoorraden.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

    • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).
  • Specifiek