Nitraat in grondwater

In 2018 bevatte het Belgische grondwater 26,6 milligram stikstof onder de vorm van nitraat per liter water. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. De trend is onbepaald tussen 2000 en 2018 (evaluatie van juni 2021).

The chart will appear within this DIV.

Nitraat in grondwater - België en internationale vergelijking

mg NO3-N/l

 1992199520002005201020132015201720182018//19922018//2013
België23.926.325.725.027.027.026.526.026.60.4-0.3
Europa19.319.820.420.020.120.220.420.221.40.41.2
//: Gemiddelde groeivoeten

EEA (2021), Nutrients in freshwater in Europe (CSI 020/WAT 003), https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/nutrients-in-freshwater/nutrients-in-freshwater-assessment-published-10 (geraadpleegd op 27/05/2021).

Definitie: de gemiddelde nitraatconcentratie in grondwater wordt berekend op basis van 20 meetpunten verspreid over heel België. Ze wordt uitgedrukt in het gewicht stikstof in die nitraten per liter water (mg NO3-N/l). De gegevens komen van het Europees Milieuagentschap. De Europese gegevens betreffen 12 landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, Oostenrijk, Portugal, Slovakije en Slovenië.

Doelstelling: de gemiddelde nitraatconcentratie in grondwater moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 6.3: "Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken, waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilig hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 35: "De uitstoot van vervuilende stoffen /[.../] zal aanzienlijk verminderd zijn en de lucht (binnen en buiten)-, water- en bodemvervuiling zal niet langer een significante – directe of indirecte – weerslag hebben, noch op de gezondheid, noch op het milieu" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: de gemiddelde nitraatconcentratie in grondwater in België steeg tussen 1992 en 2008 van 23,9 tot 28,7 mg NO3-N/l. Daarna daalt ze tot 2018, maar met 26,6mg NO3-N/l blijft ze boven het niveau van 1992.

Internationale vergelijking: de gemiddelde nitraatconcentratie in grondwater in België ligt ruim boven het Europese gemiddelde, dat relatief stabiel blijft. Enkel Duitsland heeft hogere gemiddelde concentraties in 2018.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 6.3. De nitraatconcentratie in grondwater is een indicator die de verontreiniging van grondwater illustreert.

Deze indicator wordt gebruikt om de composiete indicator Milieukapitaal, gepubliceerd in het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp, te berekenen.

Bronnen