Nitraat in grondwater

In 2012 bevatte het Belgische grondwater 29,9 milligram stikstof onder de vorm van nitraat per liter water. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2000. Het nitraat in grondwater evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.

Nitraat in grondwater - België en internationale vergelijking

mg NO3-N/l

 2000200520062007200820092010201120122012//20002012//2007
België27.429.731.831.933.231.230.730.129.90.7-1.3
Europa19.119.920.420.419.719.219.319.019.10.0-1.3
//: Gemiddelde groeivoeten

EEA (2015), Nutrients in freshwater (CSI 020/WAT 003) - Assessment published Feb 2015, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/nutrients-in-freshwater/nutrients-in-freshwater-assessment-published-6 (geraadpleegd op 01/04/2019).

Definitie: de gemiddelde nitraatconcentratie in grondwater wordt berekend op basis van 38 meetpunten verspreid over heel België. Ze wordt uitgedrukt in het gewicht stikstof in die nitraten per liter water (mg NO3-N/l). De gegevens komen van het Europees Milieuagentschap. De Europese gegevens betreffen 29 landen: België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Republiek Macedonië, Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

Doelstelling: de gemiddelde nitraatconcentratie in grondwater moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 6.3: "Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken, waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilig hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 35: "De uitstoot van vervuilende stoffen [...] zal aanzienlijk verminderd zijn en de lucht (binnen en buiten)-, water- en bodemvervuiling zal niet langer een significante – directe of indirecte – weerslag hebben, noch op de gezondheid, noch op het milieu" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: de gemiddelde nitraatconcentratie in grondwater in België steeg tussen 2000 en 2008 van 27,4 tot 33,2 mg NO3-N/l (EEA, 2015). Daarna daalt ze tot 2012, maar met 29,9 mg NO3-N/l blijft ze boven het niveau van 2000.

Internationale vergelijking: de gemiddelde nitraatconcentratie in grondwater in België ligt ruim boven het Europese gemiddelde, dat relatief stabiel blijft. Slechts 4 landen hebben hogere gemiddelde concentraties (in dalende volgorde: Malta, Cyprus, Spanje en Luxemburg).

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 6.3. De nitraatconcentratie in grondwater is een indicator die de verontreiniging van grondwater illustreert.

Bronnen