Langdurige ziekte of aandoening

In 2020 verklaart 24,8 procent van de Belgische bevolking van 16 jaar en ouder, een langdurige ziekte of aandoening te hebben. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Langdurige ziekte of aandoening - België en internationale vergelijking

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 200520102015201920202020//20052020//20152019//2010
België25.125.624.626.124.8-0.10.20.2
EU27--32.035.535.7------1.2
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: BE 2019; gegevensverzameling BE 2020 verstoord door covid-19-pandemie

Statistics Belgium; Eurostat (2021), People having a long-standing illness or health problem [hlth_silc_04], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 21/06/2021).

Langdurige ziekte of aandoening volgens gewest - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2019
Brussels Hoofdstedelijk Gewest30.1
Vlaams Gewest23.3
Waals Gewest29.8

De onzekerheidsmarge voor deze indicator is aangegeven in de tekst voor het laatste jaar.

Statistics Belgium (2020), rechtstreekse mededeling (30/10/2020).

Langdurige ziekte of aandoening volgens geslacht - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 200520102015201920202020//20052020//2015
vrouwen27.328.026.527.126.3-0.2-0.2
mannen22.723.122.525.123.30.20.7
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2019; gegevensverzameling 2020 verstoord door covid-19-pandemie

Statistics Belgium; Eurostat (2021), People having a long-standing illness or health problem [hlth_silc_04], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 21/06/2021).

Langdurige ziekte of aandoening volgens leeftijd - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2005201020142015201820192019//20052019//2014
<259.59.610.99.110.810.30.6-1.2
25-4917.417.917.817.516.718.20.30.5
50-6431.432.231.631.730.633.60.51.2
>6446.144.840.639.639.739.8-1.0-0.4
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2019

Statistics Belgium (2020), rechtstreekse mededeling (30/10/2020).

Langdurige ziekte of aandoening volgens inkomen - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2005201020142015201820192019//20052019//2014
kwintiel 134.935.135.735.335.838.60.71.6
kwintiel 231.735.531.832.332.631.5-0.1-0.2
kwintiel 324.324.324.123.722.425.60.41.2
kwintiel 418.817.718.416.917.819.60.31.3
kwintiel 516.216.015.414.815.615.8-0.10.6
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2019

Statistics Belgium (2020), rechtstreekse mededeling (30/10/2020).

Definitie: het aandeel van de bevolking van 16 jaar en ouder dat verklaart een langdurige ziekte of aandoening te hebben. De gegevens komen van de EU-SILC-enquête (Statistics on Income and Living Conditions) van de Europese Unie. In deze enquête wordt de deelnemers gevraagd aan te geven of ze al dan niet een langdurige ziekte of aandoening hebben. Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens voor België komen rechtstreeks van Statistics Belgium en de gegevens voor de vergelijking met de EU komen van Eurostat. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statistics Belgium.

De gegevens voor 2019 en 2020 zijn moeilijk met elkaar te vergelijken en zijn niet vergelijkbaar met de gegevens tot en met 2018. Vanaf 2019 werd de enquêtemethode grondig herzien met het oog op een grotere nauwkeurigheid. In 2020 verstoorde de covid-19-pandemie de gegevensverzameling. Gedetailleerde informatie hierover is beschikbaar op de website van Statistics Belgium (Statbel, 2021).

Doelstelling: het aandeel van de bevolking dat verklaart een langdurige ziekte of aandoening te hebben moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 3.4: "Tegen 2030 de voortijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en geestelijke gezondheid en welzijn bevorderen". De evolutie van het aandeel personen met een langdurige ziekte geeft onder andere informatie over de niet-overdraagbare ziekten evenals over het welzijn.

Evolutie: tussen 2005 en 2020 is het aandeel van de bevolking met een langdurige ziekte of aandoening vrij stabiel gebleven, rekening houdend met de nieuwe methodologie gebruikt vanaf 2019.

Internationale vergelijking: tussen 2010 en 2019 ligt het aandeel personen met een langdurige ziekte of aandoening in de Europese Unie (EU27) hoger dan in België. In 2019 bedroeg het verschil 9,6 procentpunt, wat hoger is dan in 2010. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2019 tot de best presterende groep.

Opsplitsing volgens gewest: het aandeel personen met een langdurige ziekte of aandoening in 2019 is, met de nieuwe methodologie gebruikt vanaf 2019, 30,1% in Brussel (BI95% 28,3 – 31,9), 23,3% in Vlaanderen (BI95% 21,5 – 25,1), 29,8% in Wallonië (BI95% 27,1 – 32,5) en 26,1% in België (BI95% 24,7 – 27,5). De vergelijking tussen gewesten en de analyse van de ontwikkeling van deze indicatoren in de tijd moet rekening houden met de omvang van de betrouwbaarheidsintervallen.

Opsplitsing volgens geslacht: de evolutie van de indicator voor mannen en vrouwen is ongeveer gelijk. Over de hele periode verklaren vrouwen meer een langdurige ziekte of aandoening te hebben dan mannen met respectievelijk 26,3% en 23,3% in 2020, met de nieuwe methodologie gebruikt vanaf 2019.

Opsplitsing volgens inkomen: personen met de hoogste inkomens lijden minder aan een langdurige ziekte of aandoening dan personen met een laag inkomen. In 2019 had 38,6% van de mensen in het eerste inkomenskwintiel een langdurige ziekte of aandoening. Dat cijfer bedraagt 15,8% voor diegenen met de hoogste inkomens (vijfde kwintiel). Tussen 2005 en 2019 (rekening houdend met de nieuwe methodologie gebruikt vanaf 2019) is het aandeel personen met een langdurige ziekte of aandoening relatief stabiel gebleven voor elk van de kwintielen.

Opsplitsing volgens leeftijd: hoe ouder de personen, hoe meer ze een langdurige ziekte of aandoening verklaren. In 2019, met de nieuwe methodologie gebruikt vanaf 2019, bedraagt deze indicator 39,8% voor 65-plussers, maar slechts 10,2% voor de 16-24 jarigen.

VN-indicator: de gekozen indicator is verwant met indicator 3.4.1 - Sterfte door hart- en vaatziekten, kanker, diabetes of chronische ademhalingsziekten. Inderdaad, vooraleer te sterven aan een chronische ziekte, worden de mensen getroffen door een langdurige ziekte of aandoening voor een zekere periode. Het volgen van deze evolutie helpt de evolutie van de mortaliteit te begrijpen.

Deze indicator wordt gebruikt om de composiete indicator van het welzijn hier en nu, gepubliceerd in het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp, te berekenen.

Bronnen