Langdurige ziekte of aandoening

In 2017 verklaart 25 procent van de Belgische bevolking van 16 jaar en ouder, een langdurige ziekte of aandoening te hebben. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Langdurige ziekte of aandoening - België en internationale vergelijking

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2005201020122015201620172017//20052017//2012
België25.125.624.724.525.525.00.00.2
EU28--31.331.434.133.0------
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium (2018), rechtstreekse mededeling (19/06/2018) en Eurostat (2018), People having a long-standing illness or health problem [hlth_silc_04], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 14/09/2018).

Langdurige ziekte of aandoening volgens geslacht - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2005201020122015201620172017//20052017//2012
vrouwen27.328.026.026.527.326.9-0.10.7
mannen22.723.123.422.523.623.00.1-0.4
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium (2018), rechtstreekse mededeling (19/06/2018).

Langdurige ziekte of aandoening volgens leeftijd - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2005201020122015201620172017//20052017//2012
<259.59.610.29.18.610.50.80.6
25-4917.417.917.717.517.417.70.10.0
50-6431.432.230.931.732.230.9-0.10.0
>6446.144.841.339.642.439.2-1.3-1.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium (2018), rechtstreekse mededeling (19/06/2018).

Langdurige ziekte of aandoening volgens inkomen - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2005201020122015201620172017//20052017//2012
kwintiel 134.935.134.035.336.134.6-0.10.4
kwintiel 231.735.532.532.334.532.70.30.1
kwintiel 324.324.322.723.724.324.80.21.8
kwintiel 418.817.719.416.917.618.6-0.1-0.8
kwintiel 516.216.015.314.814.714.2-1.1-1.5
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium (2018), rechtstreekse mededeling (19/06/2018).

Definitie: het aandeel van de bevolking van 16 jaar en ouder dat verklaart een langdurige ziekte of aandoening te hebben. De gegevens komen van de EU-SILC-enquête (Statistics on Income and Living Conditions) van de Europese Unie. In deze enquête wordt de deelnemers gevraagd aan te geven of ze al dan niet een langdurige ziekte of aandoening hebben. Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens voor België komen rechtstreeks van Statistics Belgium en de gegevens voor de vergelijking met de EU komen van Eurostat. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statistics Belgium.

Doelstelling: het aandeel van de bevolking dat verklaart een langdurige ziekte of aandoening te hebben moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 3.4: "Tegen 2030 de voortijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen". De evolutie van het aandeel personen met een langdurige ziekte geeft onder andere informatie over de niet-overdraagbare ziekten evenals over het welzijn.

Evolutie: tussen 2005 en 2017 is het aandeel van de bevolking met een langdurige ziekte of aandoening ongeveer gelijk.

Internationale vergelijking: tussen 2010 en 2016 ligt het aandeel personen met een langdurige ziekte of aandoening in de Europese Unie (EU28) hoger dan in België. In 2016 bedroeg het verschil 7,5 procentpunt, namelijk licht hoger dan in 2010. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2016 tot de middelmatig presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde.

Opsplitsing volgens geslacht: de evolutie van de indicator voor mannen en vrouwen is ongeveer gelijk. Over de hele periode verklaren vrouwen meer een langdurige ziekte of aandoening te hebben dan mannen: respectievelijk ongeveer 27 en 23% in 2017.

Opsplitsing volgens inkomen: personen met de hoogste inkomens lijden minder aan een langdurige ziekte of aandoening dan personen met een laag inkomen. In 2017 had bijna 35% van de mensen in het eerste inkomenskwintiel een langdurige ziekte of aandoening. Dat cijfer bedraagt minder dan 15% voor diegenen met de hoogste inkomens (vijfde kwintiel). Tussen 2005 en 2017 is het aandeel personen met een langdurige ziekte of aandoening gedaald voor dit laatste kwintiel, terwijl het relatief stabiel bleef voor de eerste vier kwintielen.

Opsplitsing volgens leeftijd: hoe ouder de personen, hoe meer ze een langdurige ziekte of aandoening verklaren. In 2017 ligt deze indicator boven 40% voor 65-plussers, maar bedraagt slechts ongeveer 10% voor de 16-24 jarigen. Tussen 2005 en 2017 is de indicator voor de oudsten gedaald, van 46% in 2005 tot minder dan 40% in 2017, terwijl hij relatief stabiel bleef voor de andere leeftijdscategorieën.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 3.4.1 - Sterfte door hart- en vaatziekten, kanker, diabetes of chronische ademhalingsziekten. Inderdaad, vooraleer te sterven aan een chronische ziekte, worden de mensen getroffen door een langdurige ziekte of aandoening voor een zekere periode. Het volgen van deze evolutie helpt de evolutie van de mortaliteit te begrijpen.

Deze indicator wordt gebruikt om de composiete indicator van het welzijn hier en nu, gepubliceerd in het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp, te berekenen.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).