Levensverwachting in goede gezondheid (i12)

In 2021 bedroeg de levensverwachting in goede gezondheid in België 64,6 jaar. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. De trend tussen 2005 en 2021 is onbepaald (evaluatie van november 2023).

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Levensverwachting in goede gezondheid - België en internationale vergelijking

jaren bij geboorte

 2005201020152016202020212021//20052021//2016
België62.463.364.263.763.864.60.20.3
EU2760.961.862.864.064.063.60.3-0.1
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: BE 2019, EU 2008 en 2015; ramingen: EU 2005 en 2006

Statbel; Eurostat (2023), Healthy life years [hlth_hlye], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 27/09/2023).

Levensverwachting in goede gezondheid en levensverwachting - België

jaren bij geboorte

 20052010201520162020202120222021//20052021//2016
in goede gezondheid62.463.364.263.763.864.6--0.20.3
totaal79.180.381.181.580.881.981.80.20.1
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: BE 2019, EU 2008 en 2015; ramingen: EU 2005 en 2006

Statbel; Eurostat (2023), Healthy life years [hlth_hlye] et Mortality and life expectancy statistics [demo_mlexpec], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 27/09/2023).

Levensverwachting in goede gezondheid volgens geslacht - België

jaren bij geboorte

 2005201020152016202020212021//20052021//2016
vrouwen62.362.664.063.764.064.40.20.2
mannen62.464.064.463.663.664.80.20.4
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2019

Statbel; Eurostat (2023), Healthy life years [hlth_hlye], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 27/09/2023).

Definitie: de levensverwachting in goede gezondheid meet het aantal jaren dat een persoon van een gegeven leeftijd mag hopen te leven zonder ernstige of matige gezondheidsproblemen. Ze wordt berekend aan de hand van de levensverwachting en van enquêtes over het aandeel van de personen dat zichzelf in goede of slechte gezondheid ervaart, uitgedrukt in jaren. De gegevens over de hier voorgestelde indicator komen van de statistieken over mortaliteit en van de gegevens over de ervaren gezondheid uit de enquête European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statistics Belgium.

Doelstelling: de levensverwachting in goede gezondheid moet stijgen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten doel 3: "Verzeker een goede gezondheid en bevorder welzijn voor iedereen op alle leeftijden".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 4: "De levensverwachting in goede gezondheid zal gestegen zijn ten opzichte van 2010. Het verschil tussen de levensverwachting in goede gezondheid naargelang van het opleidingsniveau en naargelang het geslacht zal met gemiddeld 50% verlaagd worden"(Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: de levensverwachting in goede gezondheid is gestegen van 62,4 jaar in 2005 tot 64,6 jaar in 2012. Daarna is ze terug gedaald naar 62,4 jaar in 2019. In 2020 en 2021, tijdens de covid-19-pandemie, is de indicator gestegen tot 64.6 jaar als gevolg van een toename van de bevolking die een goede of zeer goede gezondheid rapporteert (zie Ervaren gezondheid voor meer informatie). In 2021, bedraagt de levensverwachting bij de geboorte 81,9 jaar. Dat betekent dat, in dat jaar, Belgen zichzelf niet in zeer goede of goede gezondheid achtten gedurende de laatste 17,3 jaren van hun leven.

Internationale vergelijking: de levensverwachting in goede gezondheid in de Europese Unie (EU27) is redelijk stabiel tussen 2005 en 2014, gemiddeld 61,3 jaar. Daarna stijgt ze tot 64,6 jaar in 2019. Tijdens de covid-19-pandemie daalt de indicator tot 64,0 jaar in 2020 en 63,6 jaar in 2021. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2021 tot de middelmatig presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde. In dat jaar stond Malta met 68,7 jaar op de eerste plaats en Letland met 53,8 jaar op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

Opsplitsing volgens geslacht: de levensverwachting in goede gezondheid van vrouwen verschilt nauwelijks van die van mannen: in 2021 respectievelijk 64,4 en 64,8 jaar. Maar het verschil tussen de levensverwachting in goede gezondheid en de levensverwachting bij de geboorte is kleiner voor mannen: 14,8 jaar in 2021; bij de vrouwen was dat 19,5 jaar.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij doel 3 aangezien hij de gezondheidstoestand van de bevolking meet.

Deze indicator wordt gebruikt om de composiete indicator Menselijk kapitaal, gepubliceerd in het rapport Indicatoren van duurzame ontwikkeling, te berekenen.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

    • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).
  • Specifiek