Levensverwachting in goede gezondheid

In 2019 bedroeg de levensverwachting in goede gezondheid in België 62,4 jaar. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. De trend is onbepaald (evaluatie van juni 2021) tussen 2005 en 2019.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Levensverwachting in goede gezondheid - België en internationale vergelijking

jaren bij de geboorte

 2005201020142015201820192019//20052019//2014
België62.463.364.164.263.462.40.0-0.5
EU2760.961.861.362.864.064.60.41.1
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: BE 2019, EU 2008 en 2015; ramingen: EU 2005 en 2006

Statistics Belgium; Eurostat (2021), Healthy life years [hlth_hlye], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 04/05/2021).

Levensverwachting in goede gezondheid volgens geslacht - België

jaren bij de geboorte

 2005201020142015201820192019//20052019//2014
vrouwen62.362.663.764.063.762.80.1-0.3
mannen62.464.064.464.463.262.10.0-0.7
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2019

Statistics Belgium; Eurostat (2021), Healthy life years [hlth_hlye], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 04/05/2021).

Definitie: de levensverwachting in goede gezondheid meet het aantal jaren dat een persoon van een gegeven leeftijd mag hopen te leven zonder ernstige of matige gezondheidsproblemen. Ze wordt berekend aan de hand van de levensverwachting en van enquêtes over het aandeel van de personen dat zichzelf in goede of slechte gezondheid ervaart, uitgedrukt in jaren. De gegevens over de hier voorgestelde indicator komen van de statistieken over mortaliteit en van de gegevens over de ervaren beperkingen uit de gezondheidsmodule van de enquête European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statistics Belgium.

Doelstelling: de levensverwachting in goede gezondheid moet stijgen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten doel 3: "Verzeker een goede gezondheid en bevorder welzijn voor iedereen op alle leeftijden".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 4: "De levensverwachting in goede gezondheid zal gestegen zijn ten opzichte van 2010. Het verschil tussen de levensverwachting in goede gezondheid naargelang van het opleidingsniveau en naargelang het geslacht zal met gemiddeld 50% verlaagd worden"(Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: volgens de EU-SILC-enquête is de levensverwachting in goede gezondheid gestegen van 62,4 jaar in 2005 tot 64,6 jaar in 2012. Daarna is ze terug gedaald naar 62,4 jaar in 2019. Dat betekent dat in 2019 Belgen zichzelf niet in zeer goede of goede gezondheid achtten gedurende de laatste 19,7 jaren van hun leven (zie gegevens over de levensverwachting bij de geboorte).

Internationale vergelijking: de levensverwachting in goede gezondheid in de Europese Unie (EU27) is redelijk stabiel tussen 2005 en 2014, gemiddeld 61,3 jaar. Daarna stijgt ze tot 64,6 jaar in 2019. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2019 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

Opsplitsing volgens geslacht: de levensverwachting in goede gezondheid van vrouwen verschilt nauwelijks van die van mannen: in 2019 respectievelijk 62,8 en 62,1 jaar. Maar het verschil tussen de levensverwachting in goede gezondheid en de levensverwachting bij de geboorte is kleiner voor mannen: 17,7 jaar in 2019; bij de vrouwen was dat 21,5 jaar.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij doel 3 aangezien hij de gezondheidstoestand van de bevolking meet.

Deze indicator wordt gebruikt om de composiete indicator Menselijk kapitaal, gepubliceerd in het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp, te berekenen.

Bronnen