Verkeersdoden

In 2019 vielen er in België per 100.000 inwoners 5,6 verkeersdoden binnen de dertig dagen na een ongeval. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet het aantal verkeersdoden gehalveerd worden.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Verkeersdoden - België en internationale vergelijking

aantal doden op 30 dagen per 100.000 inwoners

 199920002005201020142015201820192019//19992019//2014
België13.714.410.47.86.76.85.35.6-4.3-3.3
EU2712.812.59.86.75.55.55.25.1-4.5-1.3
//: Gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2021), Persons killed in road accidents by sex, tran_sf_roadse (data), tps00165 (ranking in EU), sdg_11_40, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/06/2021).

Verkeersdoden volgens gewest - België

aantal doden op 30 dagen per 100.000 inwoners

 2005201020142015201820192019//20052019//2014
Brussels Hoofdstedelijk Gewest3.12.92.42.51.71.6-4.4-7.2
Vlaams Gewest9.77.16.36.14.74.8-5.0-5.4
Waals Gewest15.110.88.79.47.58.5-4.0-0.4
//: Gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van Statistics Belgium (2021), Mobiliteit/Verkeersongevallen, https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 02/06/2021) en Eurostat (2021), Population change - Demographic balance and crude rates at national level, demo_gind3, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/06/2021).

Verkeersdoden volgens geslacht - België

aantal doden op 30 dagen per 100.000 inwoners

 2005201020142015201820192019//20052019//2014
vrouwen4.93.72.93.32.62.3-5.2-4.1
mannen16.111.910.210.37.98.9-4.2-2.8
//: Gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van Eurostat (2021), Persons killed in road accidents by sex, tran_sf_roadse en Eurostat (2021), Population on 1 January by age and sex [demo_pjan], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/06/2021).

Definitie: de indicator verkeersdoden op 30 dagen komt overeen met het aantal personen dat onmiddellijk of binnen de dertig dagen na een ongeval overlijdt als gevolg van dat ongeval. Om internationale vergelijkingen mogelijk te maken wordt het aantal doden per 100.000 inwoners uitgedrukt. De gegevens komen van politieverslagen, aangevuld met informatie van de parketten die worden samengebracht door Statistics Belgium. Statistics Belgium stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Doelstelling: tegen 2030 moet het aantal verkeersdoden gehalveerd worden.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 3.6: "Tegen 2020 het aantal doden en gewonden in het verkeer wereldwijd halveren". In België hebben de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid zich tot doel gesteld het aantal doden tussen 2010 en 2020 te halveren (VIAS, 2019), wat neerkomt op 3,9 doden binnen 30 dagen per 100.000 inwoners in 2020.

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 24: "Mobiliteit en vervoer zullen onder maximale veiligheidsomstandigheden gebeuren met "nul doden" als doel".

Evolutie: globaal daalde het aantal verkeersdoden tussen 1999 en 2019 in België. In 2019 bedraagt dit aantal 5,6 doden op 30 dagen per 100.000 inwoners, een lichte stijging ten opzichte van 2018.

Internationale vergelijking: het aantal verkeersdoden daalde tussen 1999 en 2019 met 60% in de EU27. Met 5,6 doden per 100.000 inwoners ligt België boven het Europese gemiddelde (5,1 doden per 100.000 inwoners). In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2019 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde.

Opsplitsing volgens gewest: het aantal verkeersdoden op 30 dagen per 100.000 inwoners in 2019 bedraagt 1,6 in Brussel, 4,8 in Vlaanderen en 8,5 in Wallonië. Voor België is dit cijfer 5,6 (gegevens Statistics Belgium).

Opsplitsing volgens geslacht: het aandeel vrouwen in de verkeersdoden is steeds en aanzienlijk lager dan het aandeel mannen: vrouwen vertegenwoordigden 27% van de doden op 30 dagen in 1999 en 21% in 2019.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met 3.6.1 – Sterftecijfer door verkeersongevallen.

Bronnen

 • Algemeen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 24/09/2020).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 24/09/2020).
 • Specifiek

  • VIAS (2019), Lequeux Q. & Leblud J., Statistisch Rapport 2018-Verkeersongevallen 2017, Brussel, België: Vias instituut - Kenniscentrum Verkeersveiligheid, www.vias.be (geraadpleegd op 12/11/2020).