Verkeersdoden

In 2016 vielen er in België per miljoen inwoners 56 verkeersdoden binnen de dertig dagen na een ongeval. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet het aantal verkeersdoden gehalveerd worden.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Verkeersdoden - België en internationale vergelijking

aantal doden op 30 dagen per miljoen inwoners

 1991200020102011201220132014201520162016//19912016//2011
België188.0144.077.078.069.264.864.964.956.2-4.7-6.4
EU28160.0117.063.061.056.051.651.451.6------
//: Gemiddelde groeivoeten

European Commission (2017), Road safety evolution in EU, http://ec.europa.eu/transport/road_safety/ en Statistics Belgium (2017), Verkeersongevallen, https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 20/11/2017).

Verkeersdoden volgens geslacht - België

aantal doden op 30 dagen per miljoen inwoners

 1995200020102011201220132014201520162016//19952016//2011
vrouwen34.935.818.817.516.115.514.815.912.9-4.6-5.9
mannen108.0107.658.159.953.149.349.848.942.5-4.3-6.6
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium (2017), Verkeersongevallen, https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 20/11/2017).

Definitie: de indicator verkeersdoden op 30 dagen komt overeen met het aantal personen dat onmiddellijk of binnen de dertig dagen na een ongeval overlijdt als gevolg van dat ongeval. Om internationale vergelijkingen mogelijk te maken wordt het aantal doden per miljoen inwoners uitgedrukt. De gegevens komen van politieverslagen, aangevuld met informatie van de parketten die worden samengebracht door Statistics Belgium. Statistics Belgium stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Doelstelling: tegen 2030 moet het aantal verkeersdoden gehalveerd worden.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 3.6: "Tegen 2020 het aantal doden en gewonden in het verkeer wereldwijd halveren".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 24: "Mobiliteit en vervoer zullen onder maximale veiligheidsomstandigheden gebeuren met "nul doden" als doel".

Evolutie: het aantal verkeersdoden daalde tussen 1991 en 2016 in België. . In 2016 bedraagt dit aantal 56 doden op 30 dagen per miljoen inwoners, het minimum sinds 1991.

Internationale vergelijking: het aantal verkeersdoden daalde tussen 1991 en 2015 met 67,6% in de EU28. Met 65 doden per miljoen inwoners ligt België boven het Europese gemiddelde (52 doden per miljoen). In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2015 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde.

Opsplitsing volgens geslacht: het aandeel van de vrouwen in de verkeersdoden is steeds en aanzienlijk lager dan dat van de mannen: vrouwen vertegenwoordigden 24,4% van de doden op 30 dagen in 1995 en 23,3% in 2016.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met 3.6.1 – Sterftecijfer door verkeersongevallen.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).