Energieproductiviteit

In 2017 bedroeg de energieproductiviteit in België 6,2 euro (kettingeuroʹs, referentiejaar 2010) per kilogram olie-equivalent (kgoe). Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen naar 11,1 €/kgoe. Volgens de projecties van het Federaal Planbureau wordt dat doel niet bereikt. De energieproductiviteit evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Energieproductiviteit - België - trendevaluatie

euro per kilogram olie-equivalent (kettingeuro's, referentiejaar 2010)

 200020052010201520162017202020252030
waarnemingen4.85.15.36.56.16.2------
trend en extrapolatie4.85.15.66.26.36.46.77.07.1
doelstelling 203011.111.111.111.111.111.111.111.111.1

Eurostat (2019), Energy productivity [sdg_07_30], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 05/04/2019).

Energieproductiviteit - België en internationale vergelijking

euro per kilogram olie-equivalent (kettingeuro's, referentiejaar 2010)

 20002005201020122015201620172017//20002017//2012
België4.85.15.36.16.56.16.21.50.3
EU286.36.57.17.58.18.28.31.62.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2019), Energy productivity [sdg_07_30], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 05/04/2019).

Definitie: de energieproductiviteit is het bruto binnenlands product (bbp) per eenheid bruto beschikbaar energieverbruik. Het bruto beschikbaar energieverbruik (gemeten in kilogram olie-equivalent) is het primaire energieverbruik, waaraan het verbruik van energieproducten voor niet-energetische doeleinden (bijvoorbeeld olie als grondstof in de chemie) en de zeebunkers (de brandstof die geleverd wordt aan schepen voor internationale trajecten) worden toegevoegd. Het bruto binnenlands product (bbp) wordt gemeten in kettingeuro's (referentiejaar 2010); zo wordt de evolutie van het bbp nagegaan met uitschakeling van de prijsveranderingen van de goederen en diensten in de loop van de tijd (dat is de inflatie). De gegevens zijn afkomstig van Eurostat.

Doelstelling: in 2030 een energieproductiviteit bereiken van 11,1 euro per kilogram olie-equivalent.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 7.3: "Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen".

Deze doelstelling mikt op een verdubbeling van de wereldwijde verbetering van de energie-efficiëntie tegen 2030. Eurostat gebruikt de energieproductiviteit om de energie-efficiëntie vanuit macro-economisch oogpunt te meten en daarom wordt die indicator hier gebruikt. De doelstelling voor de energieproductiviteit kan worden berekend door te veronderstellen dat de groeivoet ervan moet verdubbelen ten opzichte van die tussen 2000 en 2015. Zo berekend moet de energieproductiviteit in België 11,1 euro per kilogram olie-equivalent bereiken in 2030.

Evolutie: tussen 2000 en 2015 is de energieproductiviteit in België gestegen. Vanaf 2015 daalt ze licht tot 6,2 euro per kilogram olie-equivalent in 2017.

Internationale vergelijking: in 2017 ligt de energieproductiviteit in de Europese Unie (EU28) aanzienlijk hoger dan in België: 8,3 tegenover 6,2 euro per kilogram olie-equivalent. Over de hele periode 2000-2017 is de Europese indicator gestegen en is het verschil met België relatief stabiel gebleven. Terwijl de energieproductiviteit in België tussen 2015 en 2017 daalde, bleef ze in de EU28 stijgen. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2017 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde.

VN-indicator: de gekozen indicator is verwant met indicator 7.3.1 - Energie-intensiteit gemeten in termen van primair energieverbruik en bbp. De energie-productiviteit is het omgekeerde van de energie-intensiteit.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 26/04/2019).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 26/04/2019).