Vrouwelijke parlementsleden (i29)

In 2022 waren er in België 42,9 procent vrouwelijke verkozenen in de (federale) Kamer van volksvertegenwoordigers en de parlementen van de gewesten en gemeenschappen. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen naar 50 procent. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2003 (gegevens beschikbaar in november 2023). Het aandeel vrouwelijke parlementsleden evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Vrouwelijke parlementsleden - België - trendevaluatie

procent

 2000200320052010201520202021202220252030
waarnemingen--29.632.839.540.742.242.642.9----
trend en extrapolatie (november 2023)--30.732.537.440.642.142.542.843.644.5
doelstelling 203050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0

European Institute for Gender Equality (2023), Gender Statistics Database, Women and men in decision making, http://eige.europa.eu/ (geraadpleegd op 14/03/2023); berekeningen FPB.

Vrouwelijke parlementsleden - België en internationale vergelijking

procent van nationale en regionale parlementen

 20032005201020172020202120222022//20032022//2017
België29.632.839.540.042.242.642.92.01.4
EU2723.927.528.632.233.634.034.42.01.3
//: Gemiddelde groeivoeten

European Institute for Gender Equality (2023), Gender Statistics Database, Women and men in decision making, http://eige.europa.eu/ (geraadpleegd op 14/03/2023).

Vrouwelijke parlementsleden volgens gewest - België

procent

 20032005201020172020202120222022//20032022//2017
Brussels Hoofdstedelijk Gewest32.943.047.241.647.848.346.11.82.1
Vlaams Gewest--30.939.541.946.046.048.4--2.9
Waals Gewest12.521.637.341.337.337.336.55.8-2.4
Federaal parlement35.634.738.938.441.542.242.20.91.9
//: Gemiddelde groeivoeten

European Institute for Gender Equality (2023), Gender Statistics Database, Women and men in decision making, http://eige.europa.eu/ (geraadpleegd op 14/03/2023); berekeningen FPB.

Definitie: aandeel verkozen vrouwen in de (federale) Kamer en in de parlementen van de gewesten en gemeenschappen. De gegevens komen van het Europees Instituut voor gendergelijkheid.

Doelstelling: het aandeel vrouwelijke parlementsleden moet de helft bedragen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 5.5: "Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en van gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 1: "vrouwen en mannen zullen hun rechten gelijk uitoefenen. Zij zullen kunnen bijdragen tot alle aspecten van de ontwikkeling van de samenleving en de verbetering van de levensomstandigheden zonder onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van hun geslacht" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: het aandeel vrouwelijke parlementsleden van heel België stijgt in de loop van de tijd: van 29,6% in 2003 tot 42,9% in 2022.

Internationale vergelijking: op Europees niveau (EU27) is er eveneens een stijgende trend voor het aandeel vrouwen in de nationale parlementen, van 23,9% in 2003 tot 34.4% in 2022. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2022 tot de best presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde. In dat jaar stond Zweden met 48,0% op de eerste plaats en Cyprus en Hongarije met 14,3% op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: het aandeel vrouwelijke parlementsleden in 2022 bedraagt 46,1% in het Brussels parlement, 48,4% in het Vlaams parlement en 36,5% in het Waals parlement. Voor het federaal parlement is dit cijfer 42,2%.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 5.5.1 - Deel van de zetels in a) nationale parlementen en b) lokale besturen bezet door vrouwen.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

    • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).
  • Specifiek