Vrouwelijke parlementsleden

In 2021 waren er in België 41,4 procent vrouwelijke verkozenen in de (federale) Kamer van volksvertegenwoordigers en de parlementen van de gewesten en gemeenschappen. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen naar 50 procent. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2003 (gegevens beschikbaar in juni 2021). Het aandeel vrouwelijke parlementsleden evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Vrouwelijke parlementsleden - België - trendevaluatie

procent van de leden van nationale en regionale parlementen

 200020032005201020152020202120252030
waarnemingen--29.632.839.540.741.141.4----
trend en extrapolatie (juni 2021)--30.732.637.540.541.641.842.442.8
doelstelling 203050.050.050.050.050.050.050.050.050.0

Berekeningen FPB op basis van European Institute for Gender Equality (2019), Gender Statistics Database, Women and men in decision making, http://eige.europa.eu/ (geraadpleegd op 10/06/2020).

Vrouwelijke parlementsleden - België en internationale vergelijking

procent van de leden van nationale en regionale parlementen

 2003200520102016202020212021//20032021//2016
België29.632.839.541.041.141.41.90.2
EU2722.422.624.628.633.233.32.23.1
//: Gemiddelde groeivoeten

European Institute for Gender Equality (2020), Gender Statistics Database, Women and men in decision making, http://eige.europa.eu/ (geraadpleegd op 10/06/2020).

Vrouwelijke parlementsleden volgens gewest - België

procent van de leden van parlementen

 20032005201020142015201820192019//20032019//2014
Brussels Hoofdstedelijk Gewest32.943.047.240.440.441.648.32.43.6
Vlaams Gewest--30.939.543.544.441.146.0--1.1
Waals Gewest12.521.637.342.741.341.337.37.1-2.7
Federaal parlement23.335.338.239.739.538.437.73.0-1.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van European Institute for Gender Equality (2020), Gender Statistics Database, Women and men in decision making, http://eige.europa.eu/ (geraadpleegd op 10/06/2020).

Definitie: aandeel verkozen vrouwen in de (federale) Kamer en in de parlementen van de gewesten en gemeenschappen. De gegevens komen van het Europees Instituut voor gendergelijkheid.

Doelstelling: het aandeel vrouwelijke parlementsleden moet ongeveer de helft bedragen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 5.5: "Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en van gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 1: "vrouwen en mannen zullen hun rechten gelijk uitoefenen. Zij zullen kunnen bijdragen tot alle aspecten van de ontwikkeling van de samenleving en de verbetering van de levensomstandigheden zonder onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van hun geslacht" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: het aandeel vrouwelijke parlementsleden van heel België stijgt in de loop van de tijd: van 29,6% in 2003 tot 41,4% in 2021.

Internationale vergelijking: op Europees niveau (EU27) is er eveneens een stijgende trend voor het aandeel vrouwen in de nationale parlementen, van 22,4% in 2003 tot 33,3% in 2021. Met 41,4% vrouwelijke parlementsleden in 2021 ligt België boven het Europese gemiddelde. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2018 tot de best presterende groep.

Opsplitsing volgens gewest: het aandeel vrouwelijke parlementsleden in 2021 bedraagt 47,8% in het Brussels parlement, 46,0% in het Vlaams parlement en 37,3% in het Waals parlement. Voor het federaal parlement is dit cijfer 38,8%.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 5.5.1 - Deel van de zetels in a) nationale parlementen en b) lokale besturen bezet door vrouwen.

Bronnen