Oppervlakte biologische landbouw

In 2019 gebruikte de biologische landbouw in België 6,8 procent van de landbouwoppervlakte. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. De trend is gunstig tussen 2003 en 2019 (evaluatie van juni 2021).

The chart will appear within this DIV.

Oppervlakte biologische landbouw - België en internationale vergelijking

procent van de landbouwoppervlakte

 1991199720032005201020142015201820192019//19912019//2014
België0.10.51.71.83.65.05.16.66.916.46.5
Duitsland----------6.26.47.37.7--4.5
Frankrijk----------4.04.87.3------
Nederland----------2.72.73.53.7--6.7
//: Gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van Statistics Belgium (2020), Kerncijfers landbouw 2010-2019 en Biologische landbouw, https://statbel.fgov.be/ en van Eurostat (2020), Organic crop area by agricultural production methods and crops [org_cropar] en Land use: number of farms and areas of different crops by type of farming [ef_oluft], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 17/08/2020).

Definitie: het aandeel van de gebruikte landbouwoppervlakte door de biologische landbouw in de totale landbouwoppervlakte. "De biologische productie is een alomvattend systeem van landbouwbeheer en levensmiddelenproductie waarbij de beste praktijken op milieugebied worden gecombineerd met een hoog niveau van biodiversiteit, de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen, de toepassing van strenge normen op het gebied van dierenwelzijn en een productie die is afgestemd op de voorkeur van bepaalde consumenten voor producten die worden vervaardigd met natuurlijke stoffen en procedés" (Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake biologische productie; Publicatieblad van de Europese Unie, 20/7/2007). De indicator wordt door het FPB berekend op basis van de gegevens van Statistics Belgium voor België en van Eurostat voor de andere Europese landen.

Doelstelling: het aandeel van de oppervlakte biologische landbouw moet stijgen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 2.4: "Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en de productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand houden van ecosystemen, die de aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen en die op een progressieve manier de kwaliteit van het land en de bodem verbeteren".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 28: "De sociale en ecologische impact van onze productie- en consumptiewijzen op het vlak van voedingsmiddelen zal aanzienlijk verlaagd zijn" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: het aandeel van de biologische landbouw stijgt regelmatig en bereikt 6,8% van de landbouwoppervlakte in 2019.

Internationale vergelijking: het aandeel van de gebruikte landbouwoppervlakte door de biologische landbouw in de totale landbouwoppervlakte in België is in 2018 bijna twee keer zo groot als in Nederland, maar is licht lager dan in Duitsland en Frankrijk.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 2.4.1 - Deel van de landbouwoppervlakte met productieve en duurzame landbouwmethoden.

Bronnen