Slachtoffers van inbraak of lichamelijk geweld (i75)

  •  11/04/2023
  • doelstelling 
  •  evaluatie 

In 2018 gaf 22,9 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder in België aan dat zij/hij of een gezinslid in de afgelopen vijf jaar slachtoffer was van inbraak of lichamelijk geweld. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. De trend is gunstig tussen 2002 en 2018 (evaluatie van april 2023).

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Slachtoffers van inbraak of lichamelijk geweld - België en internationale vergelijking

procent van 15-jarigen en ouder

 2002201020122014201620182018//20022018//2012
België26.922.421.523.120.322.9-1.01.1
Duitsland8.79.211.311.412.711.51.80.3
Frankrijk28.521.821.823.222.421.2-1.8-0.5
Nederland20.718.418.320.015.815.4-1.8-2.8
//: Gemiddelde groeivoeten

ESS (2020), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 29/09/2020); berekeningen FPB.

Slachtoffers van inbraak of lichamelijk geweld volgens inkomen - België

procent van 15-jarigen en ouder

 201020122014201620182018//2012
kwintiel 121.020.725.315.923.22.0
kwintiel 221.816.821.519.024.56.5
kwintiel 321.120.920.821.720.3-0.5
kwintiel 421.825.124.619.021.9-2.3
kwintiel 525.026.426.327.727.40.6
//: Gemiddelde groeivoeten

ESS (2020), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 29/09/2020); berekeningen FPB.

Definitie: slachtoffers van inbraak of lichamelijk geweld is het aandeel respondenten van de European Social Survey (ESS) dat 'ja' antwoordde op de volgende vraag: "Bent u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 5 jaar slachtoffer geweest van een inbraak of van lichamelijk geweld?". Die vraag kwam telkens aan bod in de negen tweejaarlijkse enquêtes van de ESS. Het FPB berekent de indicator met de gegevens van de ESS. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen (BI) die met deze gegevens overeenkomen, zijn op verzoek verkrijgbaar.

Doelstelling: het aandeel respondenten dat zelf of van wie een gezinslid slachtoffer is geweest van een inbraak of lichamelijk geweld, moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 16.1: "Alle vormen van geweld en de daaraan gekoppelde sterftecijfers wereldwijd aanzienlijk terugschroeven".

Evolutie: volgens de ESS-enquête daalde het aandeel slachtoffers van inbraak of lichamelijk geweld van 26,9% in 2002 tot 21,5% in 2012. Sindsdien schommelt het rond dat niveau en het bedroeg 22,9% in 2018. Over die hele periode is dat een gemiddelde jaarlijkse daling met 1,0%.

Internationale vergelijking: de indicator ligt in België (22,9%) iets hoger dan in Frankrijk (21,2%) in 2018, maar aanzienlijk hoger dan in Nederland (15,4%) en Duitsland (11,5%).

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

Opsplitsing volgens inkomen: ook al lijkt er een verband te bestaan tussen inkomen en slachtofferschap, op basis van alle gegevens sinds 2010 is er toch geen duidelijk verband.

VN-indicator: de gekozen indicator is verwant met indicator 16.1.1 - Aantal slachtoffers van opzettelijke moord per 100.000 inwoners, naar geslacht en leeftijd.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

  • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).