Slachtoffers van inbraak of lichamelijk geweld

In 2016 gaf 20,3 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder in België aan dat zij/hij of een gezinslid in de afgelopen vijf jaar slachtoffer was van inbraak of lichamelijk geweld. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Slachtoffers van inbraak of lichamelijk geweld - België en internationale vergelijking

personen die ja geantwoord hebben op de vraag

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 200220042006200820102012201420162016//20022016//2010
België26.925.625.723.822.421.523.120.3-2.0-1.6
Duitsland8.710.79.69.29.211.311.412.72.75.6
Frankrijk28.528.426.125.321.821.823.222.4-1.70.5
Nederland20.719.519.220.118.418.320.015.8-1.9-2.5
//: Gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ESS (2018), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 25/10/2018).

Slachtoffers van inbraak of lichamelijk geweld volgens inkomen - België

personen die ja geantwoord hebben op de vraag

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 20102012201420162016//2010
kwintiel 121.020.725.315.9-4.6
kwintiel 221.816.821.519.0-2.3
kwintiel 321.120.920.821.70.5
kwintiel 421.825.124.619.0-2.3
kwintiel 525.026.426.327.71.7
//: Gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ESS (2018), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 25/10/2018).

Definitie: slachtoffers van inbraak of lichamelijk geweld is het aandeel respondenten van de European Social Survey (ESS) dat 'ja' antwoordde op de volgende vraag: "Bent u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 5 jaar slachtoffer geweest van een inbraak of van lichamelijk geweld?". Die vraag kwam telkens aan bod in de acht tweejaarlijkse enquêtes van de ESS. Het FPB berekent de indicator met de gegevens van de ESS. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De berekende betrouwbaarheidsintervallen voor deze indicator staan in bijlage 1 van het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp.

Doelstelling: het aandeel respondenten dat zelf of van wie een gezinslid slachtoffer is geweest van een inbraak of lichamelijk geweld, moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 16.1: "Alle vormen van geweld en de daaraan gekoppelde sterftecijfers wereldwijd aanzienlijk terugschroeven".

Evolutie: volgens de ESS-enquête daalde het aandeel slachtoffers van inbraak of lichamelijk geweld van 26,9% in 2002 tot 20,3% in 2016. Dat is een gemiddelde jaarlijkse daling met 2,0%. Enkel in 2006 en 2014 steeg dat aandeel, in alle andere jaren daalde het.

Internationale vergelijking: de indicator ligt in België (20,3%) iets lager dan in Frankrijk (22,4%) in 2016, maar aanzienlijk hoger dan in Nederland (15,8%) en Duitsland (12,7%). Hij daalt wel sneller in België dan in Nederland en Frankrijk en in Duitsland stijgt hij zelfs.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

Opsplitsing volgens inkomen: ook al lijkt er een verband te bestaan tussen inkomen en slachtofferschap in 2016, op basis van alle gegevens sinds 2010 is er toch geen duidelijk verband.

VN-indicator: de gekozen indicator is verwant met indicator 16.1.1 - Aantal slachtoffers van opzettelijke moord per 100.000 inwoners, naar geslacht en leeftijd.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).