Corruptieperceptie-index

In 2018 bedroeg de corruptieperceptie-index van België 75 op 100. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. De trend sinds 2012 is onbepaald.

The chart will appear within this DIV.

Corruptieperceptie-index - België en internationale vergelijking

score op 100

 20122013201420152016201720182018//2012
België75.075.076.077.077.075.075.00.0
Duitsland79.078.079.081.081.081.080.00.2
Frankrijk71.071.069.070.069.070.072.00.2
Nederland84.083.083.084.083.082.082.0-0.4
//: Gemiddelde groeivoeten

Transparency international; Eurostat (2019), Corruption Perceptions Index [sdg_16_50]; https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 03/04/2019).

Definitie: de corruptieperceptie-index meet de mate waarin de overheidssector van een land als corrupt gepercipieerd wordt op een schaal van 0 (zeer corrupt) tot 100 (corruptievrij). Het is een composiete indicator gebaseerd op bevragingen over en beoordelingen van corruptie van 13 verschillende experten, waarvan een gemiddelde wordt berekend. De gegevens komen van Transparency International.

Doelstelling: de corruptieperceptie-index moet stijgen, wat wil zeggen dat de corruptie daalt.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 16.5: "Corruptie en omkoperij in al hun vormen aanzienlijk verminderen".

Evolutie: de corruptieperceptie-index bedroeg in 2018 in België 75 op een maximumscore van 100 (voor een corruptievrij land). De score voor België is stabiel van 2012 tot 2018 met ongeveer 75. Enkel in de jaren 2014 tot 2016 lag de score licht hoger. De corruptieperceptie-index stijgt niet en dus daalt de corruptie niet.

Internationale vergelijking: de verhoudingen met de buurlanden voor deze indicator blijven in de periode 2012 tot 2018 behouden. De corruptieperceptie-index ligt lager in Frankrijk, hoger in Duitsland en nog wat hoger in Nederland. Toch zijn de verschillen niet erg groot en kennen al deze landen in vergelijking met andere landen niet zo veel corruptie. In 2018 scoren ze alle goed in een rangschikking van 180 landen: van de achtste plaats voor Nederland tot de 21e plaats voor Frankrijk, met ertussenin Duitsland elfde en België zeventiende.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 16.5. De indicator van Transparency International is een indicator om de evolutie van corruptie wereldwijd op te volgen.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 26/04/2019).

    • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 26/04/2019).