Bossen met FSC- of PEFC-label

In 2020 had 48,8 procent van de Belgische bosoppervlakte een FSC- of PEFC-label. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. De trend is gunstig tussen 2012 en 2020 (evaluatie van juni 2021).

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Bossen met FSC- of PEFC-label - België

procent van beboste oppervlakte

 20122015201920202020//20122020//2015
België44.645.647.248.91.11.4
//: Gemiddelde groeivoeten

PEFC (2021), Rechtstreekse mededeling 14/06/2021; FSC (2021), Rechtstreekse mededeling 08/06/2021 en Statistics Belgium (2021), Bodemgebruik. België, gewesten en gemeenten (1834-2019), https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 14/06/2021).

Bossen met FSC- of PEFC-label volgens gewest - België

procent van beboste oppervlakte

 20122015201920202020//20122020//2015
Brussels Hoofdstedelijk Gewest89.890.090.090.00.00.0
Vlaams Gewest17.220.025.225.35.04.9
Waals Gewest59.260.061.163.50.91.2
//: Gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van PEFC (2021), Rechtstreekse mededeling 14/06/2021; FSC (2021), Rechtstreekse mededeling 08/06/2021 en Statistics Belgium (2021), Bodemgebruik. België, gewesten en gemeenten (1834-2019), https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 14/06/2021).

Definitie: deze indicator geeft het aandeel van de bosoppervlakte met een label van de Forest Stewardship Council (FSC) of van de Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) in de totale bosoppervlakte van het Belgisch grondgebied. De boscertificering en de evaluatie steunen op bepaalde principes en criteria en een onafhankelijke controle garandeert het respect van deze normen. De bosoppervlakte omvat alle types bossen evenals de andere beboste gronden. De indicator wordt door het FPB berekend op basis van de gegevens van de Forest Stewardship Council, de Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes en van Statistics Belgium.

Doelstelling: de bosoppervlakte met een FSC- of PEFC-label moet stijgen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 15.2: "Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het duurzaam beheer van alle soorten wouden, de ontbossing een halt toeroepen, aangetaste wouden herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing mondiaal aanzienlijk opvoeren".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 37: "De goederen en diensten die de ecosystemen leveren, zullen hersteld, gevaloriseerd en behoedzaam en duurzaam gebruikt worden, waardoor zij rechtstreeks zullen bijdragen tot het in stand houden van de biodiversiteit" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

De Nationale strategie Biodiversiteit 2020 meldt eveneens als operationele doelstelling 4f.1: "Het behoud van de biodiversiteit in bossen promoten via onafhankelijke geloofwaardige certificatiesystemen voor bossen die garanties leveren voor duurzaam bosbeheer" (Belgisch Nationaal knooppunt voor het Verdrag inzake biologische diversiteit, 2013).

Evolutie: het aandeel van de bosoppervlakte met een FSC- of PEFC-label stijgt licht van 44,5% in 2012 tot 48,8% in 2020.

Internationale vergelijking: de vergelijking is niet mogelijk omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn op de website van Eurostat.

Opsplitsing volgens gewest: het aandeel van de bosoppervlakte met een FSC- of PEFC-label in 2020 bedraagt 90% in Brussel, 25,3% in Vlaanderen en 63,5% in Wallonië. Voor België is dit cijfer 48,8%.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 15.2.1 - Vooruitgang naar duurzaam bosbeheer.

Bronnen