Bossen met FSC- of PEFC-label

In 2019 had 47,1 procent van de Belgische bosoppervlakte een FSC- of PEFC-label. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. De trend is gunstig tussen 2012 en 2018 (evaluatie van juni 2019).

The chart will appear within this DIV.

Bossen met FSC- of PEFC-label - België

procent van beboste oppervlakte

 20122013201420152016201720182018//2012
België43.944.344.545.846.046.046.51.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van Forest Stewardship Council (2013-2020), Global FSC certificates: type and distribution. December 2012-2019, https://ic.fsc.org/en/facts-and-figures, PEFC (2013-2020), Annuel review 2012-2019, https://www.pefc.org/, FSC (2020), Rechtsreekse mededeling 18/03/2020 en Statistics Belgium (2018), Bodemgebruik. België, gewesten en gemeenten (1834-2017), https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 16/03/2020).

Definitie: deze indicator geeft het aandeel van de bosoppervlakte met een label van de Forest Stewardship Council (FSC) of van de Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) in de totale bosoppervlakte van het Belgisch grondgebied. De boscertificering en de evaluatie steunen op bepaalde principes en criteria en een onafhankelijke controle garandeert het respect van deze normen. De bosoppervlakte omvat alle types bossen evenals de andere beboste gronden. De indicator wordt door het FPB berekend op basis van de gegevens van de Forest Stewardship Council, de Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes en van Statistics Belgium.

Doelstelling: de bosoppervlakte met een FSC- of PEFC-label moet stijgen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 15.2: "Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het duurzaam beheer van alle soorten wouden, de ontbossing een halt toeroepen, aangetaste wouden herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing mondiaal aanzienlijk opvoeren".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 37: "De goederen en diensten die de ecosystemen leveren, zullen hersteld, gevaloriseerd en behoedzaam en duurzaam gebruikt worden, waardoor zij rechtstreeks zullen bijdragen tot het in stand houden van de biodiversiteit" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

De Nationale strategie Biodiversiteit 2020 meldt eveneens als operationele doelstelling 4f.1: "Het behoud van de biodiversiteit in bossen promoten via onafhankelijke geloofwaardige certificatiesystemen voor bossen die garanties leveren voor duurzaam bosbeheer" (Belgisch Nationaal knooppunt voor het Verdrag inzake biologische diversiteit, 2013).

Evolutie: het aandeel van de bosoppervlakte met een FSC- of PEFC-label stijgt licht van 43,9% in 2012 tot 47,1% in 2019.

Internationale vergelijking: de vergelijking is niet mogelijk omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn op de website van Eurostat.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 15.2.1 - Vooruitgang naar duurzaam bosbeheer.

Bronnen