Populatie weidevogels

In 2018 bedroeg de index van de populatie weidevogels in België 34,6 (basis honderd in 1990). Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2000. De populatie weidevogels evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.

Populatie weidevogels - België en internationale vergelijking

index 1990 = 100

 1990200020052010201320152016201720182018//19902018//2013
België100.065.258.157.842.248.048.836.434.6-3.7-3.9
Europa100.081.775.471.269.568.668.3--------
//: Gemiddelde groeivoeten

gegevens voor een toenemend aantal landen tussen 1990 en 2016, gaande van 10 tot 25 landen

Paquet J.Y. (2019), Rechtstreekse mededeling 25/03/2019, gegevens verzameld in het kader van Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, https://pecbms.info/.

Definitie: de index van de populatie weidevogels is een geaggregeerde indicator van demografische schattingen van vijftien soorten weidevogels met als referentiejaar 1990 (1990 = 100). De gegevens komen van jaarlijkse enquêtes over de broedvogels en worden in het kader van een pan-Europees netwerk voor monitoring van vogels samengebracht. Op dit moment maken enkel het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deel uit van dat netwerk en zij leveren de gegevens waarmee Eurostat die indicator voor België publiceert. Het Vlaams Gewest heeft zijn eigen opvolgingsmethode en indicator (INBO, 2015 en 2018), die dezelfde evolutie toont. De gegevens komen van het Pan-European Common Bird Monitoring Scheme.

Doelstelling: de index van de populatie weidevogels moet stijgen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 15.5: "Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en, tegen 2020, de bedreigde soorten te beschermen en hun uitsterven te voorkomen".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 37: "De goederen en diensten die de ecosystemen leveren, zullen hersteld, gevaloriseerd en behoedzaam en duurzaam gebruikt worden, waardoor zij rechtstreeks zullen bijdragen tot het in stand houden van de biodiversiteit" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: de index van de populatie weidevogels in België, die voor 1990 gelijkgesteld wordt aan 100, daalde bijna voortdurend tot 34,4 in 2018.

Internationale vergelijking: de populatie weidevogels daalt eveneens in de EU (gegevens voor een toenemend aantal landen tussen 1990 en 2016, gaande van 10 tot 25 landen), maar langzamer. In Europa bedraagt de gemiddelde jaarlijkse groeivoet -1,46% tussen 1990 en 2016, tegenover -4% in België.

VN-indicator: de gekozen indicator is verwant met indicator 15.5.1 - Rode lijst-index. De rode lijst geeft aan elke soort een bedreigingsniveau dat overeenkomt met zijn uitstervingsrisico op korte of middellange termijn. Deze indicator evolueert zeer langzaam en wordt niet regelmatig bijgewerkt. De index van de populatie weidevogels wordt dan ook als benadering gebruikt om de gehele biodiversiteit voor te stellen. "Vogelsoorten worden immers beschouwd als een goede indicator voor de integriteit van de ecosystemen en de biologische diversiteit. Aangezien ze aan de top, of dicht bij de top, van de trofische keten staan, geven ze over het algemeen sneller informatie over de wijziging van de ecosystemen dan andere soorten" (OECD, 2012, p. 94).

Bronnen