Gerecycleerd afval

In 2019 werd er in België 55 procent van het gemeentelijk afval gerecycleerd. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. De trend is onbepaald tussen 2000 en 2019 (evaluatie van juni 2021).

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Gerecycleerd afval - België en internationale vergelijking

procent van het gemeentelijk afval

 199520002005201020142015201820192019//19952019//2014
België19.149.755.654.853.953.454.554.84.50.3
EU2718.627.332.438.043.345.047.247.64.01.9
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2021), Municipal waste by waste operations [sdg_11_60], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 01/06/2021).

Gerecycleerd afval volgens gewest - België

procent van het gemeentelijk afval

 199520002005201020142015201820192019//19952019//2014
Brussels Hoofdstedelijk Gewest3.713.618.326.139.839.943.139.710.4-0.1
Vlaams Gewest26.260.163.764.761.661.562.063.13.70.5
Waals Gewest11.942.153.643.743.242.843.743.65.60.2
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium (2021), Rechtstreekse mededeling, 31/05/2021.

Definitie: gemeentelijk afval is alle afval verzameld door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers… uitgezonderd de bouwmaterialen. Dat afval kan op vier manieren worden behandeld: storting, verbranding (met of zonder energiewinning), recyclage, alsook compostering/fermentatie. De indicator over gerecycleerd afval wordt berekend als het aandeel gemeentelijk afval van die laatste twee categorieën recyclage en compostering/fermentatie. Die indicator moet vergeleken worden met de indicator over de ophaling van gemeentelijk afval. Statistics Belgium organiseert in België de collecte van deze gegevens en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens worden door het FPB berekend op basis van de gegevens van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Doelstelling: het gerecycleerd afval moet stijgen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 12.5: "Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik".

Evolutie: de recyclagegraad van afval steeg snel van 19% in 1995 tot ongeveer 50% in 2000. Sinds 2000 steeg die tot 57% in 2007 en viel daarna terug tot 55% in 2019.

Internationale vergelijking: de recyclagegraad van afval ligt in België boven het Europese gemiddelde, maar in de EU27 is er een stijgende trend, terwijl die in België stabiel is. In 2018, zijn er maar vier landen die het beter doen dan België (Duitsland, Slovenië, Oostenrijk en Nederland), maar België is twee plaatsen verloren sinds 2014.

Opsplitsing volgens gewest: het gerecycleerd afval in 2019 bedraagt 39,7% in Brussel, 63,0% in Vlaanderen en 43,6% in Wallonië. Voor België is dit cijfer 54,8%.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 12.5.1 – nationale recyclagegraad, ton gerecycleerd materiaal.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 24/09/2020).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 24/09/2020).