Dodelijke arbeidsongevallen (i42)

In 2021 bedroeg het aantal dodelijke arbeidsongevallen 1,13 per 100.000 werknemers in België. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. De trend is gunstig tussen 2010 en 2021 (evaluatie van november 2023).

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Dodelijke arbeidsongevallen - België en internationale vergelijking

aantal per 100.000 werknemers

 201020152016202020212021//20102021//20162020//2010
België2.31.41.81.31.1-6.1-8.9-5.1
EU272.32.01.81.81.8-2.4-0.9-2.6
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: BE 2014, 2020; EU27 2020

Eurostat (2023), People killed in accidents at work [sdg_08_60], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/10/2023).

Dodelijke arbeidsongevallen volgens geslacht - België

aantal per 100.000 werknemers

 201020152016202020212021//20102021//2016
vrouwen0.40.10.40.10.2-7.6-15.6
mannen3.62.63.22.52.1-4.8-7.7
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2014, 2020

Eurostat (2023), People killed in accidents at work [sdg_08_60], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 31/10/2023).

Definitie: de indicator meet het aantal ongevallen tijdens het werk, die in het jaar volgend op het ongeval leiden tot het overlijden van het slachtoffer, per 100.000 werknemers. De cijfers zijn afkomstig van de administratieve gegevens van de Europese statistieken inzake arbeidsongevallen (ESAO).

Doelstelling: het aantal dodelijke ongevallen op het werk moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 8.8: "De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden".

Evolutie: het aantal dodelijke ongevallen op het werk in België is gedaald volgens een zig-zagpatroon, van 2,25 per 100.000 werknemers in 2010 tot 1,41 in 2015 en is daarna opnieuw gestegen tot 1,91 in 2018. In 2019 bedroeg het 1,27, in 2020 was dit 1,33. In 2021 daalde het tot 1,13.

Internationale vergelijking: algemeen genomen kennen België en de EU27 een gelijkaardige evolutie. Het aantal dodelijke arbeidsongevallen in de EU27 neemt gestaag af, van 2,31 per 100.000 werknemers in 2010 tot 1,74 in 2019. In 2021 bedroeg het 1,76. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2020 tot de best presterende groep. In dat jaar stond Nederland met 0,3 op de eerste plaats en Cyprus met 4,45 op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

Opsplitsing volgens geslacht: dodelijke arbeidsongevallen treffen mannen meer dan vrouwen, wat verband houdt met de aard van het verrichte werk. In de periode 2010-2021 bedroeg het aantal vrouwen met een arbeidsongeval met dodelijke afloop per 100.000 werknemers gemiddeld 0,17. Voor mannen was dit 3,18.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 8.8.1 - Frequentie van dodelijke en niet-dodelijke arbeidsongevallen, naar geslacht en migratiestatus.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

  • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).