Obesitas bij volwassenen

In 2013 had in België 13,7 procent van de volwassen bevolking een body mass index van meer dan dertig. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. Er zijn te weinig waarnemingen om de trend van obesitas bij volwassenen sinds 2001 te berekenen en te beoordelen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Obesitas bij volwassenen - België

procent van de bevolking van 18 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
België10.812.112.713.813.71.5-0.1
//: Gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Drieskens S., Voedingsstatus, in: Gisle L., Demarest S. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Obesitas bij volwassenen volgens geslacht - België

procent van de bevolking van 18 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
vrouwen10.713.213.315.114.41.9-0.9
mannen11.111.711.613.013.71.31.1
//: Gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Drieskens S., Voedingsstatus, in: Gisle L., Demarest S. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Obesitas bij volwassenen volgens opleiding - België

procent van de bevolking van 18 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
lager onderwijs17.719.919.119.225.22.25.6
lager secundair onderwijs12.316.518.519.918.82.7-1.1
hoger secundair onderwijs11.411.812.714.514.51.50.0
hoger onderwijs6.76.27.39.18.71.6-0.9
//: Gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Drieskens S., Voedingsstatus, in: Gisle L., Demarest S. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Obesitas bij volwassenen volgens inkomen - België

procent van de bevolking van 18 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
kwintiel 112.513.914.517.517.82.20.3
kwintiel 212.015.715.017.717.32.3-0.5
kwintiel 312.716.115.515.013.30.3-2.4
kwintiel 49.28.310.711.012.51.92.6
kwintiel 57.79.07.710.59.81.5-1.4
//: Gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Drieskens S., Voedingsstatus, in: Gisle L., Demarest S. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Definitie: obesitas stemt overeen met een body mass index hoger dan 30. Deze indicator is het aandeel zwaarlijvige personen in de volwassen bevolking (18 jaar en ouder). De body mass index (of BMI) betreft een antropometrische meting berekend als de verhouding tussen het gewicht in kilogram en de lengte in meter in het kwadraat. De BMI is gecorreleerd met het vetgehalte van het lichaam van een volwassene (Eurostat, 2008). Personen met zwaarlijvigheid lopen een groter risico op chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde kankers (WHO, 2015). De gegevens komen van de nationale gezondheidsenquêtes uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid / Sciensano voor België en van Eurostat voor de andere Europese landen. Voor de Belgische gezondheidsenquête van 1997 werden er 10221 personen ondervraagd. Voor die van 2001: 12111; van 2004: 12650; van 2008: 8836 en voor die van 2013 werden er 10834 personen ondervraagd. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn te raadplegen op de website van Sciensano.

Doelstelling: het aandeel volwassenen met zwaarlijvigheid moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 2.2: "Tegen 2030 een einde maken aan alle vormen van slechte voeding, waarbij ook tegen 2025 voldaan moet kunnen worden aan de internationaal overeengekomen doelstellingen met betrekking tot groeiachterstand en ondergewicht bij kinderen onder de 5 jaar; en eveneens tegemoetkomen aan de voedingsbehoeften van adolescente meisjes, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en oudere personen".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 7: "de morbiditeit/mortaliteit door chronische ziekten zal teruggebracht zijn" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013). Aangezien zwaarlijvigheid het risico op cardiovasculaire ziekten, diabetes en verschillende types kanker verhoogt, moet het aandeel volwassenen met zwaarlijvigheid dalen om in de richting van de doelstelling te gaan.

Evolutie: volgens die enquêtes daalde het aandeel volwassenen met zwaarlijvigheid licht in 2013, na een regelmatige toename tussen 1997 en 2008. Er moet worden gewacht op de gegevens voor de latere jaren om te zien of het gaat om een neerwaartse trend of een stabilisering.

Internationale vergelijking: voor de EU28 publiceert Eurostat gegevens voor 2008 en 2014. In 2014, ligt België, volgens deze gegevens, 1,9 procentpunt onder het Europees gemiddelde. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2014 tot de best presterende groep.

Opsplitsing volgens geslacht: deze indicator toont weinig verschillen tussen vrouwen en mannen. Het aandeel zwaarlijvige mannen steeg van 11,1% in 1997 tot 13,7% in 2013, terwijl het procent vrouwen steeg van 10,3% tot 14,4% na een maximum van 15,1% in 2008.

Opsplitsing volgens inkomen: het aandeel zwaarlijvige volwassenen is gecorreleerd met de inkomenscategorie. Het aandeel zwaarlijvigen bedraagt ongeveer 17% in de twee laagste inkomenskwintielen en ongeveer 10% in het hoogste inkomenskwintiel.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 2.2. De indicatoren voorgesteld voor de opvolging van de SDG's zijn inderdaad niet aangepast aan de Belgische situatie (2.2.1 Prevalentie van groeiachterstand […] bij kinderen onder de 5 jaar) of worden door België niet opgevolgd (2.2.2 Prevalentie van malnutritie […] bij kinderen onder de 5 jaar, opgesplitst naar type [overgewicht en ondergewicht]). Obesitas bij volwassenen is een vorm van slechte voeding en is een pertinente problematiek in België. Het is dan ook deze problematiek die gekozen wordt om slechte voeding op te volgen in België.

Bronnen