Bebouwde oppervlakte

In 2017 was 20,9 procent van de Belgische landoppervlakte bebouwd. Er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor de bebouwde oppervlakte.

The chart will appear within this DIV.

Bebouwde oppervlakte - België

procent van de Belgische landoppervlakte

 199020002005201020122015201620172017//19902017//2011
België16.418.619.320.120.320.720.820.90.90.6
//: Gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van Statistics Belgium (2018), Bodemgebruik. België, gewesten en gemeenten (1834-2017), https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 31/07/2018).

Definitie: deze indicator geeft het aandeel van de bebouwde oppervlakte in de totale oppervlakte van het Belgisch grondgebied. De bebouwde oppervlakte omvat gebouwen, vervoersinfrastructuur en tuinen. De indicator wordt door het FPB berekend op basis van de gegevens van Statistics Belgium.

Doelstelling: er is geen specifieke doelstelling over het aandeel bebouwde oppervlakte.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 15.9: "Tegen 2020 ecosysteem- en biodiversiteitswaarden integreren in nationale en lokale planning, ontwikkelingsprocessen, strategieën en plannen inzake armoedebestrijding".

Evolutie: het aandeel bebouwde oppervlakte neemt sinds 1990 constant toe tot 20,9% van de oppervlakte van het Belgisch grondgebied in 2017. Enerzijds draagt de toename van de bebouwde oppervlakte door infrastructuur en gebouwen bij tot het welzijn van de bevolking. Anderzijds gaat die stijging gepaard met een versnippering van de natuurlijke habitats, wat een nadelig effect heeft op het voortbestaan van de soorten. Dat leidt ook tot bodemafdekking, waardoor het risico op overstromingen toeneemt. Bovendien is die grond niet meer beschikbaar voor ander gebruik, zoals landbouw.

Internationale vergelijking: de vergelijking is niet mogelijk omdat er niet voldoende gegevens beschikbaar zijn op de website van Eurostat.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 15.9, aangezien het beheer van de bebouwde oppervlakte deel uitmaakt van de lokale planning die ecosysteem- en biodiversiteitswaarden zou moeten integreren.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

    • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).