Gemeentelijk afval

In 2016 werd er in België per inwoner 420 kilogram gemeentelijk afval opgehaald. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.

Gemeentelijk afval - België en internationale vergelijking

kilogram per inwoner

 19952000200520102011201520162016//19952016//2011
België455.0471.0482.0456.0456.0412.0420.0-0.4-1.6
EU28--521.0515.0--497.0481.0483.0---0.6
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2018), Municipal waste by waste operations [env_wasmun], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 01/08/2018).

Definitie: gemeentelijk afval is het afval verzameld door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers… uitgezonderd de bouwmaterialen. Dit gemeentelijk afval vertegenwoordigt ongeveer 10% van de totale afvalproductie. De indicator wordt uitgedrukt in kilogram per inwoner. Statistics Belgium organiseert in België de collecte van deze gegevens en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Doelstelling: het gemeentelijk afval moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 12.5: "Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik".

Evolutie: de opgehaalde hoeveelheid gemeentelijk afval nam gestaag toe van 1995 tot 2007, toen een maximum van 493kg per inwoner werd bereikt. Die trend is vanaf 2007 gekeerd. De opgehaalde hoeveelheid gemeentelijk afval is sindsdien gestaag gedaald, tot een totaal van 420kg per inwoner in 2016. Een deel van dat afval (53,3% in 2016) wordt gerecycleerd of gecomposteerd (zie gerecycleerd afval). Een ander deel wordt verbrand met een energiewinning voor bijna heel de verbrande hoeveelheid (45,7% in 2016) of gestort (1% in 2016). De totale hoeveelheid afval die noch gerecycleerd, noch gecomposteerd wordt, bleef relatief stabiel en schommelde tussen 2 en 2,5 miljoen ton sinds 2000.

Internationale vergelijking: de hoeveelheid gemeentelijk afval die door de inwoners geproduceerd wordt volgt in België een gelijkaardige evolutie als in de EU28, maar de in België geproduceerde hoeveelheid ligt onder het Europese gemiddelde. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2016 tot de middelmatig presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde.

VN-indicator: de gekozen indicator is verwant met indicator 12.5.1 - Nationale recyclagegraad, ton gerecycleerd materiaal. De indicator van afval per inwoner is een aanvulling op de indicator over recyclage.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).