Nitraat in rivierwater

In 2012 bevatten de Belgische rivieren 3,6 milligram stikstof onder de vorm van nitraat per liter water. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. Dat doel wordt bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2000. Het nitraat in rivierwater evolueert dus gunstig.

The chart will appear within this DIV.

Nitraat in rivierwater - België en internationale vergelijking

mg NO3-N/l

 2000200520062007200820092010201120122012//20002012//2007
België4.43.84.04.24.03.53.63.33.6-1.7-2.7
Europa2.12.02.12.01.91.81.91.81.8-1.1-2.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Europa: 29 landen, zie Description

EEA (2015), Nutrients in freshwater (CSI 020/WAT 003) - Assessment published Feb 2015, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/nutrients-in-freshwater/nutrients-in-freshwater-assessment-published-6 (geraadpleegd op 01/04/2019).

Definitie: de gemiddelde nitraatconcentratie in rivierwater wordt berekend aan de hand van 36 meetpunten verspreid over heel België. Ze wordt uitgedrukt aan de hand van het gewicht stikstof in die nitraten per liter water (mg NO3-N/l). De gegevens komen van het Europees Milieuagentschap. De Europese gegevens betreffen 29 landen: België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Republiek Macedonië, Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

Doelstelling: de gemiddelde nitraatconcentratie in rivierwater moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 6.3: "Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken, waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilig hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 35: "De uitstoot van vervuilende stoffen [...] zal aanzienlijk verminderd zijn en de lucht (binnen en buiten)-, water- en bodemvervuiling zal niet langer een significante – directe of indirecte – weerslag hebben, noch op de gezondheid, noch op het milieu" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: de gemiddelde nitraatconcentratie in rivierwater in België daalde tussen 2000 en 2012 van 4,44mg NO3-N/l tot 3,61mg NO3-N/l (EEA, 2015). De waargenomen daling gaat samen met de daling van de stikstofuitstoot van industriële oorsprong, de ontwikkeling van waterzuiveringsinfrastructuur en het landbouwbeleid dat bijvoorbeeld aanzet tot een beter beheer van meststoffen.

Internationale vergelijking: de gemiddelde nitraatconcentratie in rivierwater daalde in België, terwijl die in Europa relatief stabiel bleef. De gemiddelde concentratie in België ligt echter ruim boven het Europese gemiddelde. Enkel Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk hebben hogere gemiddelde concentraties.

VN-indicator: de gekozen indicator is verwant met indicator 6.3.1 - Deel van het afvalwater dat veilig behandeld wordt. De nitraatconcentratie in rivierwater is een indicator die de efficiëntie van de behandeling van afvalwater illustreert.

Bronnen