Internationale investeringspositie

In 2020 bedroeg de internationale investeringspositie van België 45,1 procent van het bruto binnenlands product. Er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor de internationale investeringspositie.

The chart will appear within this DIV.

Internationale investeringspositie - België en internationale vergelijking

procent van het bruto binnenlands product

 200520102015201920202020//20052020//2015
België38.656.345.250.645.11.00.0
Duitsland13.425.846.671.976.312.310.4
Frankrijk-2.0-9.3-12.9-22.9-26.718.915.7
Nederland-5.011.048.990.0114.8--18.6
//: Gemiddelde groeivoeten

NBB; Eurostat (2021), International investment position [tipsii10], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 04/05/2021).

Definitie: de internationale investeringspositie geeft voor een bepaald moment in de tijd een geaggregeerd overzicht van de netto financiële positie (activa min passiva) van België ten opzichte van de rest van de wereld. De indicator wordt uitgedrukt in procent van het bruto binnenlands product (bbp). De gegevens voor België worden verzameld door de Nationale Bank van België. Om de vergelijking mogelijk te maken met de andere Europese landen komen de gegevens van Eurostat.

Doelstelling: het is onmogelijk een optimaal niveau voor de internationale investeringspositie te bepalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 17.13: "De globale macro-economische stabiliteit versterken, ook via beleidscoördinatie en beleidscoherentie".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling omvat doelstelling 45: "België zal een situatie van evenwicht bereiken wat zijn handels- en financiële relaties met andere landen betreft" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: de internationale investeringspositie is in België positief gedurende heel de geanalyseerde periode (2005-2020). De Belgische uitstaande tegoeden tegenover het buitenland zijn dus groter dan de Belgische schulden tegenover het buitenland. Tussen 2005 en 2009 steeg de indicator van iets minder dan 40% tot bijna 60%, het hoogste waargenomen niveau. Ten gevolge van de financieel-economische crisis van 2008 daalt de indicator, waarna hij geleidelijk stijgt en in 2017 opnieuw een niveau bedraagt, dat dicht bij het waargenomen maximum ligt. Na 2017 daalt de internationale investeringspositie tot 45,1% van het bbp in 2020.

Internationale vergelijking: in 2020 ligt de internationale investeringspositie (in procent van het bbp) van België (45,1%) lager dan in Duitsland (76,3%) en Nederland (114,8%). Tussen 2005 en 2020 blijft de indicator relatief stabiel in België terwijl het regelmatig toeneemt in Duitsland en Nederland. In Frankrijk is de indicator negatief sinds 2005 wat aanduidt dat de schulden van Frankrijk ten opzichte van het buitenland groter zijn dan haar vermogens.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 17.13. Evenwichtige handels- en financiële relaties dragen immers bij tot een zekere macro-economische stabiliteit op wereldschaal.

Bronnen