Internationale investeringspositie

In 2017 bedroeg de internationale investeringspositie van België 52,6 procent van het bruto binnenlands product. Er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor de internationale investeringspositie.

The chart will appear within this DIV.

Internationale investeringspositie - België en internationale vergelijking

procent van het bruto binnenlands product

 2005201020122015201620172017//20052017//2012
België38.465.251.845.957.052.42.60.2
Duitsland13.325.628.546.450.754.012.413.6
Frankrijk-2.0-9.3-12.8-12.9-14.9-20.121.29.4
Nederland-5.011.026.750.162.759.8--17.5
//: Gemiddelde groeivoeten

NBB; Eurostat (2018), International investment position [tipsii10], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 15/10/2018).

Definitie: de internationale investeringspositie geeft voor een bepaald moment in de tijd een geaggregeerd overzicht van de netto financiële positie (activa min passiva) van België ten opzichte van de rest van de wereld. De indicator wordt uitgedrukt in procent van het bruto binnenlands product (bbp). De gegevens voor België worden verzameld door de Nationale Bank van België. Om de vergelijking mogelijk te maken met de andere Europese landen komen de gegevens van Eurostat.

Doelstelling: het is onmogelijk een optimaal niveau voor de internationale investeringspositie te bepalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 17.13: "De globale macro-economische stabiliteit versterken, ook via beleidscoördinatie en beleidscoherentie".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling omvat doelstelling 45: "België zal een situatie van evenwicht bereiken wat zijn handels- en financiële relaties met andere landen betreft" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: de internationale investeringspositie is in België positief gedurende de hele geanalyseerde periode (2005-2017). De Belgische uitstaande tegoeden tegenover het buitenland zijn dus groter dan de Belgische schulden tegenover het buitenland. Tussen 2005 en 2010 steeg de internationale investeringspositie, in procent van het bbp, van iets minder dan 40% tot meer dan 65%, het hoogste waargenomen niveau. Met uitzondering van 2016, daalt de indicator globaal sinds 2010.

Internationale vergelijking: in 2017 ligt de internationale investeringspositie (in procent van het bbp) van België (52,6%) iets lager dan in Duitsland (54,0%) en Nederland (59,7%). Ook al ligt België op een niveau dat dicht bij het niveau ligt van haar twee buren, is de groei van de indicator er doorheen de tijd veel kleiner. In Frankrijk is de indicator negatief sinds 2005 wat aanduidt dat de schulden van Frankrijk ten opzichte van het buitenland groter zijn dan haar vermogens.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 17.13. Evenwichtige handels- en financiële relaties dragen immers bij tot een zekere macro-economische stabiliteit op wereldschaal.

Bronnen

Deze indicator behoort ook tot een andere databank van het Federaal Planbureau die bovendien regionale gegevens voor België bevat: de indicatoren van het innovatiesysteem (enkel in het Engels beschikbaar).