Consumptie van de huishoudens

In 2017 bedroeg de effectieve consumptie van de huishoudens per inwoner in België 23.100 euro (kettingeuroʹs, referentiejaar 2010). Er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor het niveau van de consumptie van de huishoudens.

The chart will appear within this DIV.

Consumptie van de huishoudens - België en internationale vergelijking

duizenden kettingeuro's per inwoner, referentiejaar 2010

 199520002005201020122015201620172017//19952017//2012
België18.920.821.522.422.422.722.923.10.90.6
EU28--15.917.318.017.818.318.719.0--1.3
//: Gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2018), Main GDP aggregates per capita [nama_10_pc], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 18/09/2018).

Definitie: de consumptie van de huishoudens wordt gemeten aan de hand van het concept van effectieve consumptie dat verwijst naar alle goederen en diensten die werkelijk verbruikt werden. Het omvat zowel de verbruiksgoederen en de diensten die direct door de huishoudens worden aangekocht als de diensten die voor individuele consumptie door instellingen zonder winstoogmerk en door de regering (zoals gezondheid en opvoeding) worden geleverd. De consumptie wordt uitgedrukt per inwoner en in duizenden kettingeuro's (maakt het mogelijk om het verbruik te meten waarbij het effect van de prijsevoluties weggewist wordt). Om een vergelijking te maken tussen België en de Europese Unie op basis van een identiek referentiejaar (namelijk 2010), komen de gegevens van Eurostat.

Doelstelling: er is geen doelstelling over het niveau van de consumptie van de huishoudens in België. In het algemeen moet deze consumptie wel duurzamer worden.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 8.4: "Tot 2030 geleidelijk wereldwijd de hulpbronnenefficiëntie in consumptie en productie verbeteren en streven naar de ontkoppeling van economische groei en achteruitgang van het milieu, in overeenstemming met het 10-jarig Programmakader voor Duurzame Consumptie en Productie, waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen".

Evolutie: tussen 1995 en 2017 steeg de effectieve consumptie van de huishoudens per inwoner in België van iets minder dan 19000 euro per inwoner tot 23100 euro. Tussen 2010 en 2015 bleef de indicator relatief stabiel rond 22500 euro en hij groeide het sterkst tussen 1995 en 2000.

Internationale vergelijking: voor deze indicator ligt België boven het gemiddelde van de EU28 over heel de beschikbare periode (2000-2017). De evolutie van de indicator in België en in de EU28 is gelijkaardig, het Belgische verbruik was resistenter tegen de financieel-economische crisis (2008) dan het gemiddelde verbruik van de EU28.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 8.4. Die subdoelstelling gaat immers over ontkoppeling van economische groei en achteruitgang van het milieu in de consumptie en productie.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).