Levensverwachting

In 2016 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,5 jaar. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, mag dat cijfer niet dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Levensverwachting - België en internationale vergelijking

jaren bij de geboorte

 19902000200520102011201520162016//19902016//2011
België76.277.979.180.380.781.181.50.30.2
EU28----78.579.980.280.681.0--0.2
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2018), Mortality and life expectancy statistics [demo_mlexpec], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/10/2018).

Levensverwachting volgens geslacht - België

jaren bij de geboorte

 19902000200520102011201520162016//19902016//2011
vrouwen79.581.081.983.083.383.484.00.20.2
mannen72.774.676.277.578.078.779.00.30.3
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2018), Mortality and life expectancy statistics [demo_mlexpec], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/10/2018).

Definitie: de levensverwachting berekend bij de geboorte wordt uitgedrukt in het aantal jaren dat een persoon zou leven indien hij/zij op elke leeftijd de op het ogenblik van zijn/haar geboorte geobserveerde mortaliteitskenmerken zou kennen. In België worden de overlijdenskansen, die gebruikt worden om de levensverwachting bij de geboorte te meten, berekend aan de hand van de overlijdensverklaringen in het Rijksregister der natuurlijke personen (FOD Economie – ADSEI, 2009). Statistics Belgium brengt in België deze gegevens samen en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Doelstelling: de levensverwachting mag niet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten doel 3: "Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden". Aangezien het resultaat van een betere gezondheid onder andere een betere levensverwachting is, wordt als impliciete doelstelling beschouwd dat de levensverwachting niet mag dalen.

Evolutie: de levensverwachting blijft toenemen, met 5,3 jaar tussen 1990 en 2016 om dan 81,5 jaar te bereiken.

Internationale vergelijking: de evoluties van de levensverwachting in België en in de Europese Unie lopen parallel, waarbij de levensverwachting in België iets hoger ligt dan in de EU28, waar die 81 jaar bedraagt in 2016. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2016 tot de middelmatig presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde.

Opsplitsing volgens geslacht: de levensverwachting bij de geboorte van mannen ligt onder die van vrouwen, maar dat verschil wordt wel kleiner met de tijd: het daalde in België van 6,8 jaar in 1990 tot 5 jaar in 2016.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij doel 3 aangezien de levensverwachting een meting is van de globale gezondheid van de bevolking.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

    • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).
  • Specifiek