Depressie

In 2013 rapporteerde 6,7 procent van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder in de laatste twaalf maanden aan een depressie te hebben geleden. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Depressie - België

in de laatste twaalf maanden

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
België6.56.35.96.06.70.22.2
//: Gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Gisle L., Geestelijke gezondheid, in: Van der Heyden J., Charafeddine R. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 1: Gezondheid en Welzijn, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Depressie volgens geslacht - België

in de laatste twaalf maanden

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
vrouwen8.27.77.17.78.30.11.5
mannen4.74.84.64.34.90.32.6
//: Gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Gisle L., Geestelijke gezondheid, in: Van der Heyden J., Charafeddine R. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 1: Gezondheid en Welzijn, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Depressie volgens opleiding - België

in de laatste twaalf maanden

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
lager onderwijs10.08.310.08.614.72.411.3
lager secundair onderwijs9.57.96.19.29.90.31.5
hoger secundair onderwijs5.36.05.66.06.31.11.0
hoger onderwijs4.54.34.43.94.0-0.70.5
//: Gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Gisle L., Geestelijke gezondheid, in: Van der Heyden J., Charafeddine R. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 1: Gezondheid en Welzijn, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Depressie volgens inkomen - België

in de laatste twaalf maanden

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 20012004200820132013//20012013//2008
kwintiel 18.08.08.69.51.42.0
kwintiel 29.39.89.09.80.41.7
kwintiel 36.46.36.38.12.05.2
kwintiel 47.04.25.15.0-2.8-0.4
kwintiel 53.73.62.92.6-2.9-2.2
//: Gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Gisle L., Geestelijke gezondheid, in: Van der Heyden J., Charafeddine R. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 1: Gezondheid en Welzijn, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Definitie: aandeel van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft de laatste twaalf maanden aan een depressie te hebben geleden. De gegevens komen van de nationale gezondheidsenquêtes uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid / Sciensano voor België en van Eurostat voor de andere Europese landen. Voor de Belgische gezondheidsenquête van 1997 werden er 10221 personen ondervraagd. Voor die van 2001: 12.111; van 2004:12.650; van 2008: 8.836 en voor die van 2013 werden er 10.834 personen ondervraagd. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn te raadplegen op de website van Sciensano.

Doelstelling: het aandeel personen dat aan een depressie lijdt moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 3.4: "Tegen 2030 de voortijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen". Om de mentale gezondheid te bevorderen moet het aandeel personen dat aan een depressie lijdt dalen.

Evolutie: hoewel volgens die enquêtes het aandeel van de personen dat aangeeft aan een depressie te hebben geleden tussen 1997 en 2004 daalde (met minder dan één procentpunt), steeg dat aandeel in 2013 opnieuw tot de oorspronkelijke waarde.

Internationale vergelijking: voor Europa zijn er slechts gegevens beschikbaar voor 2014. Het aandeel van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft de laatste twaalf maanden aan een depressie te hebben geleden, ligt in België (6,7%) lager dan in de EU28 (7,1%). In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2014 tot de middelmatig presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde.

Opsplitsing volgens geslacht: het aandeel vrouwen dat aangeeft de laatste twaalf maanden aan een depressie te hebben geleden, is bijna dubbel zo groot als het aandeel mannen in elke enquête.

Opsplitsing volgens inkomen: in 2013 zijn er 9,5% mensen van het eerste kwintiel (laagste inkomens) die verklaren te lijden aan een depressie tegenover 2,6% in het vijfde kwintiel (hoogste inkomens), met andere woorden een verschil van 6,9 procentpunt.

VN-indicator: de gekozen indicator is verwant met indicator 3.4.2 - Sterftecijfer door zelfdoding. Depressieve personen hebben inderdaad meer risico zelfmoord te plegen dan anderen. Deze indicator werd gekozen omdat internationale vergelijkingen met betrekking tot zelfmoord door Eurostat als weinig betrouwbaar worden beschouwd (Eurostat, 2018).

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

    • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).
  • Specifiek