Aanvullende indicatoren naast het bbp

De aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product (bbp) informeren over sociale, milieu- en economische vraagstukken. Samen beschrijven ze de evolutie van het welzijn van mensen en de ontwikkeling van de Belgische samenleving.

Die indicatoren worden sinds 2016 in een jaarlijks rapport gepubliceerd. Ze worden uitgewerkt door het Federaal Planbureau in het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (wet van 14 maart 2014 over aanvullende indicatoren). De keuze van de 63 indicatoren, verdeeld over dertien thema’s, steunt onder meer op aanbevelingen van de Conferentie van Europese statistici over de meting van duurzame ontwikkeling (Conference of European Statisticians Recommendations on Measuring Sustainable Development, 2014).

Voor elke indicator vindt u:

  • Data: cijfergegevens over de periode 1990-2016, gepresenteerd op figuren en in tabellen;
  • Description: een definitie van de indicator, zijn evolutie, een internationale vergelijking en de ermee verbonden doelstelling; waar relevant en mogelijk opsplitsingen voor verscheidene bevolkingsgroepen;
  • Download: al die informatie in een xlsx-bestand.

Ook de besluiten over de trends en over de opsplitsing van de indicatoren uit het rapport 2018 zijn beschikbaar op deze website.

De volledige rapporten zijn beschikbaar op de website van het Federaal Planbureau: