Vertrouwen in instellingen

In 2014 had 36 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder in België vertrouwen in het rechtssysteem, het parlement, de politieke partijen en de politici. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. De trend sinds 2002 is echter onbepaald.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Vertrouwen in instellingen - België

antwoord van minstens 6 op 10 op de vraag

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 2002200420062008201020122014
waarnemingen28.535.236.731.830.737.336.0

Berekeningen FPB op basis van ESS (2017), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Vertrouwen in instellingen

antwoord van minstens 6 op 10 op de vraag

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 20022004200620082010201220142014//20022014//2008
België28.535.236.731.830.737.336.01.92.1
Duitsland26.028.130.230.729.035.336.42.82.9
Frankrijk21.223.823.326.222.725.923.00.7-2.1
Nederland37.545.653.457.857.555.651.52.7-1.9
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ESS (2017), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Vertrouwen in instellingen volgens geslacht - België

antwoord van minstens 6 op 10 op de vraag

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 20022004200620082010201220142014//20022014//2008
vrouwen27.732.636.129.828.535.834.51.92.5
mannen29.538.037.234.033.039.037.62.01.7
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ESS (2017), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Vertrouwen in instellingen volgens inkomen - België

antwoord van minstens 6 op 10 op de vraag

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 2010201220142014//2010
kwintiel 123.529.132.68.5
kwintiel 223.532.033.29.0
kwintiel 331.136.631.80.6
kwintiel 434.642.134.3-0.2
kwintiel 538.145.942.72.9
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ESS (2017), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: het vertrouwen in instellingen wordt gemeten met het gemiddelde percentage geïnterviewden (mensen vanaf 15 jaar) voor de European Social Survey (ESS) dat vertrouwen heeft (score 6 en hoger op een schaal van 0-10) in vier instellingen (het rechtssysteem, het parlement, politieke partijen en politici). De respondenten kunnen antwoorden op een schaal van 0 (“helemaal geen vertrouwen”) tot 10 (“volledig vertrouwen”) op de vraag: “Kunt u aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in elk van volgende instellingen?”. Die vraag kwam telkens aan bod in de zeven tweejaarlijkse enquêtes van de ESS. Die indicator wordt berekend door het FPB aan de hand van de gegevens van de ESS (2016).

Cijferdoel: er is geen cijferdoel voor deze opvolgingsindicator. De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vermeldt evenwel de volgende doelstelling: "De federale overheid zal alle gebruikers, ongeacht hun sociale en culturele status, een dienstverlening bieden die aan hun verwachtingen beantwoordt rekening houdend met het algemeen belang" (doelstelling 41). Om bij te dragen aan deze doelstellingen (SDG's en LTV DO) moet het vertrouwen in instellingen stijgen.

Subdoelstelling: 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus.

I-SDG: 16.6.2 Deel van de bevolking dat tevreden is met zijn laatste ervaring met openbare diensten.