Werkloosheidsgraad

In 2016 bedroeg de werkloosheidsgraad in België 7,8 procent. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. De trend sinds 2000 is onbepaald.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Werkloosheidsgraad - België

procent van de beroepsbevolking

 20002005201020152016
waarnemingen6.98.58.38.57.8

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), une_rt_a, une_ltu_a en lfsa_urgaed, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/10/2017).

Werkloosheidsgraad

procent van de beroepsbevolking

 1990200020102011201220132014201520162016//19902016//2011
België6.66.98.37.27.68.48.58.57.80.61.6
EU-28--8.99.69.710.510.910.29.48.6---2.4
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), une_rt_a, une_ltu_a en lfsa_urgaed, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/10/2017).

Werkloosheidsgraad volgens geslacht - België

procent van de beroepsbevolking

 1995200020102011201220132014201520162016//19952016//2011
vrouwen12.78.58.57.27.48.27.97.87.6-2.41.1
mannen7.65.68.17.17.78.79.09.18.10.32.7
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), une_rt_a, une_ltu_a en lfsa_urgaed, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/10/2017).

Werkloosheidsgraad volgens leeftijd - België

procent van de beroepsbevolking

 1995200020102011201220132014201520162016//19952016//2011
15-2421.515.222.418.719.823.723.222.120.1-0.31.5
25-548.35.87.36.46.77.47.67.77.1-0.72.1
55-644.03.24.64.04.55.45.45.65.71.77.3
//: gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 1999

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), une_rt_a, une_ltu_a en lfsa_urgaed, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/10/2017).

Werkloosheidsgraad volgens opleiding - België

procent van de beroepsbevolking

 1992200020102011201220132014201520162016//19922016//2011
hoogstens lager secundair onderwijs9.410.315.313.914.015.816.216.815.92.22.7
hoger secundair onderwijs6.56.88.16.87.88.28.88.78.10.93.6
hoger onderwijs3.02.74.53.83.94.94.74.64.21.42.0
//: gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2001, 2005, 2011, 2014

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), une_rt_a, une_ltu_a en lfsa_urgaed, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/10/2017).

Langdurige werkloosheidsgraad - België

procent van de beroepsbevolking

 1999200520102011201220132014201520162016//19992016//2011
langdurige werkloosheid4.94.44.03.53.43.94.34.44.0-1.22.7
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), une_rt_a, une_ltu_a en lfsa_urgaed, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/10/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: de opvolgingsindicator is de werkloosheidsgraad. Het is de verhouding tussen het aantal werklozen en de beroepsbevolking, uitgedrukt in procent. De beroepsbevolking omvat alle werkenden en werklozen in de leeftijdscategorie van 15 tot 74 jaar. Enquêtegegevens worden hier gebruikt om te bepalen of iemand werkloos is. Het betreft meer bepaald de Enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Die enquête wordt in alle landen van de EU georganiseerd. Een persoon is werkloos als hij niet werkt (ook al is het maar een uur per week), als hij de afgelopen vier weken actief een job heeft gezocht en als hij binnen de twee weken beschikbaar is om eventueel te beginnen werken. De enquêtegegevens volgen de definitie van werk van de Internationale Arbeidsorganisatie. Statistics Belgium organiseert in België de binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De gegevens die hier gebruikt worden, zijn afkomstig van Eurostat (2017e), dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Cijferdoel: er is geen cijferdoel voor deze opvolgingsindicator. De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vermeldt evenwel de volgende doelstellingen: "De arbeidsmarkt zal voor iedereen toegankelijk zijn en de actieve bevolking waardig werk aanbieden" (doelstelling 8), "Het werkgelegenheidsniveau zal zo hoog en stabiel mogelijk zijn en respecteert de principes van waardig werk. Iedereen op arbeidsleeftijd zal de mogelijkheid hebben betaald werk te vinden" (doelstelling 9), "Het werkloosheidsniveau zal beperkt zijn tot de frictiewerkloosheid" (doelstelling 10) en "De arbeidsomstandigheden zullen gedurende de hele loopbaan aangepast worden om ervoor te zorgen dat de levenskwaliteit verbetert en dat men langer kan werken" (doelstelling 11). Om in de richting van voornoemde doelstellingen (SDG en LTV DO) te gaan, moet de werkloosheidsgraad dalen.

Subdoelstelling: 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

I-SDG: 8.5.2 Werkloosheidsgraad, naar geslacht, leeftijd en handicap.

 

Deze indicator behoort ook tot een andere databank van het Federaal Planbureau die bovendien regionale gegevens voor België bevat: de indicatoren van het innovatiesysteem (enkel in het Engels beschikbaar).