Levenslang leren

In 2016 had 7 procent van de Belgische bevolking van 25 tot 64 jaar tijdens de vier weken voor het interview deelgenomen aan een vorming of opleiding. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. De trend sinds 2000 is onbepaald.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Levenslang leren - België

procent van de 25-64-jarigen

 20002005201020152016
waarnemingen6.28.37.46.97.0

breuk in tijdreeks: 2004, 2006

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), trng_lfse_01 en trng_lfse_03, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2017).

Levenslang leren

procent van de 25-64-jarigen

 1992200020102011201220132014201520162016//19922016//2011
België2.36.27.47.46.96.97.46.97.04.7-1.1
EU-28----9.39.19.210.710.810.710.8--3.5
//: gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 1999 BE, 2003 EU, 2004 BE, 2006, 2013 EU

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), trng_lfse_01 en trng_lfse_03, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2017).

Levenslang leren volgens geslacht - België

procent van de 25-64-jarigen

 1992200020102011201220132014201520162016//19922016//2011
vrouwen1.75.77.67.87.37.17.97.37.56.4-0.8
mannen2.86.77.27.06.56.76.96.56.53.6-1.5
//: gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 1999, 2004, 2006

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), trng_lfse_01 en trng_lfse_03, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2017).

Levenslang leren volgens opleiding - België

procent van de 25-64-jarigen

 2000200520102011201220132014201520162016//19922016//2011
hoogstens lager secundair onderwijs2.23.13.23.22.93.03.13.02.8---2.6
hoger secundair onderwijs6.57.36.15.95.55.25.75.55.3---2.1
hoger onderwijs11.915.312.312.511.611.712.211.211.5---1.7
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), trng_lfse_01 en trng_lfse_03, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: aandeel van de bevolking, tussen 25 en 64 jaar, dat heeft deelgenomen aan een (formele of niet-formele) vorming of opleiding tijdens de laatste vier weken voorafgaand aan het interview. De gegevens zijn afkomstig van de Enquête naar de arbeidskrachten (EAK). In België organiseert Statistics Belgium die enquête binnen de geharmoniseerde EU-enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De gegevens die hier gebruikt worden, zijn afkomstig van Eurostat, dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Cijferdoel: er is geen cijferdoel voor deze opvolgingsindicator. De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vermeldt evenwel de volgende doelstelling: "De voorafgaande voorwaarden voor het welzijn van de burgers zullen vervuld zijn, namelijk: […] onderwijs […]" (doelstelling van de uitdaging Een maatschappij die de sociale cohesie bevordert). In dit rapport wordt als impliciete doelstelling vooropgezet dat het aandeel van de bevolking dat deelneemt aan voortgezette opleiding, moet toenemen.

Subdoelstelling: 4.3 Tegen 2030 gelijke toegang garanderen voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs, met inbegrip van de universiteit.

I-SDG: 4.3.1 Participatiegraad van jongeren en volwassenen aan formeel en niet-formeel onderwijs en vorming gedurende de voorbije 12 maanden, naar geslacht.

 

Deze indicator behoort ook tot een andere databank van het Federaal Planbureau die bovendien regionale gegevens voor België bevat: de indicatoren van het innovatiesysteem (enkel in het Engels beschikbaar).