Waterverbruik

  •  08/02/2018

In 2015 bedroeg het waterverbruik in België 60.100 liter per inwoner. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.

Waterverbruik

duizend liter per inwoner

 1993200020052010201120122013201420152015//19932015//2010
België65.970.168.363.662.361.360.959.660.1-0.4-1.1
Duitsland------62.7--------------
Frankrijk100.897.094.284.982.884.0----------
Nederland82.182.477.073.373.672.7----------
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van Statistics Belgium (2017), Distributie van drinkwater in België, https://statbel.fgov.be/ en van Eurostat (2017), Annual freshwater abstraction by source and sector [env_wat_abs] en Population change - Demographic balance and crude rates at national level, Population on 1 January [demo_gind], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: het verbruik van drinkbaar leidingwater, of het drinkwaterverbruik, is de hoeveelheid drinkbaar water die door de openbare watervoorziening geleverd wordt aan woonhuizen, handelszaken, openbare gebouwen, de industrie en de landbouw. Het wordt uitgedrukt in duizend liter per inwoner. Het waterverbruik door huishoudens met een regenwaterput en door bepaalde lokale overheidsdiensten en bepaalde industrieën met een eigen waterwinning worden niet meegeteld. Het FPB berekent de indicator met de gegevens van Statistics Belgium (2017) voor België en van Eurostat (2017) voor de andere Europese landen. De bevolkingscijfers komen van Eurostat (2017) en komen overeen met het jaargemiddelde.

Evolutie: met uitzondering van een piek in het verbruik in 1997, bleef het waterverbruik redelijk stabiel tussen 1996 en 2015, ook al valt er een dalende trend waar te nemen sinds 2003. Het waterverbruik bedroeg 66,1 duizend liter per inwoner in 1993 en 60,1 duizend liter in 2015. In 2010, verbruikten België en Duitsland per inwoner ongeveer dezelfde hoeveelheid drinkbaar leidingwater. Die hoeveelheid ligt onder het verbruik van Nederland en ruim onder het verbruik van Frankrijk.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "Hernieuwbare grondstoffen, en met name zoet water, zullen ontgonnen worden zonder het vermogen van toekomstige generaties om die hulpbronnen te ontginnen, in het gedrang te brengen" (doelstelling 34). Om in de richting van die doelstelling te gaan, moet het waterverbruik dalen.