Oppervlakte biologische landbouw

  •  08/02/2018

In 2016 gebruikte de biologische landbouw in België 5,8 procent van de landbouwoppervlakte. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen.

The chart will appear within this DIV.

Oppervlakte biologische landbouw

procent van de landbouwoppervlakte

 19911997200320102011201220132014201520162016//19912016//2011
België0.10.51.73.64.14.54.75.05.15.817.87.2
EU-28----------5.85.85.96.46.8----
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van Statistics Belgium (2017), Kerncijfers landbouw 2010-2016 en Biologische landbouw, https://statbel.fgov.be/ en van Eurostat (2017), Organic crop area by agricultural production methods and crops [org_cropar] en Land use: number of farms and areas of different crops by type of farming [ef_oluft], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: deze indicator geeft het aandeel van de gebruikte landbouwoppervlakte door de biologische landbouw in de totale landbouwoppervlakte. "De biologische productie is een alomvattend systeem van landbouwbeheer en levensmiddelenproductie waarbij de beste praktijken op milieugebied worden gecombineerd met een hoog niveau van biodiversiteit, de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen, de toepassing van strenge normen op het gebied van dierenwelzijn en een productie die is afgestemd op de voorkeur van bepaalde consumenten voor producten die worden vervaardigd met natuurlijke stoffen en procedés" [EU (2007), Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91, Publicatieblad van de Europese Unie, 20/07/2007, L 189, pp. 1-23]. De indicator wordt door het FPB berekend op basis van de gegevens van Statistics Belgium (2017) voor België en van Eurostat (2017) voor de andere Europese landen.

Evolutie: het aandeel van de biologische landbouw stijgt snel en bereikt 5,8 % van de landbouwoppervlakte in 2016. Het aandeel van de gebruikte landbouwoppervlakte door de biologische landbouw in de totale landbouwoppervlakte in België ligt onder het Europese gemiddelde. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2016 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De sociale en ecologische impact van onze productie- en consumptiewijzen op het vlak van voedingsmiddelen zal aanzienlijk verlaagd zijn" (doelstelling 28). Om bij te dragen tot die doelstelling, moet het aandeel van de oppervlakte biologische landbouw stijgen.