Vrije tijd

  •  22/11/2016

In 2010 werd er in België per persoon gemiddeld 4,0 uren per dag besteed aan vrije tijd. Er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor de duur van de vrije tijd.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Vrije tijd - België

uren per dag

 1999200520132013//1999
België3.84.14.00.3
//: gemiddelde groeivoeten

Glorieux, I., J. Minnen, T.P. van Tienoven, et al. (2015), Website 'Belgisch tijdsbudgetonderzoek' (www.time-use.be), Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel & AD Statistiek - Statistics Belgium, Brussel, http://www.time-use.be/nl/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Vrije tijd volgens geslacht - België

uren per dag

 1999200520132013//1999
vrouwen3.53.73.60.1
mannen4.24.54.50.5
//: gemiddelde groeivoeten

Glorieux, I., J. Minnen, T.P. van Tienoven, et al. (2015), Website 'Belgisch tijdsbudgetonderzoek' (www.time-use.be), Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel & AD Statistiek - Statistics Belgium, Brussel, http://www.time-use.be/nl/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Vrije tijd volgens opleiding - België

uren per dag

 1999200520132013//1999
geen diploma4.44.64.70.5
lager secundair onderwijs4.24.54.50.5
hoger secundair onderwijs3.53.83.90.7
hoger niet-universitair onderwijs3.23.33.50.7
hoger universitair onderwijs3.03.13.40.8
//: gemiddelde groeivoeten

Glorieux, I., J. Minnen, T.P. van Tienoven, et al. (2015), Website 'Belgisch tijdsbudgetonderzoek' (www.time-use.be), Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel & AD Statistiek - Statistics Belgium, Brussel, http://www.time-use.be/nl/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: tijd die gemiddeld aan vrije tijd [In die enquête omvat vrije tijd activiteiten zoals wandelen, lezen, muziek luisteren, televisie kijken, met de hond wandelen, een hobby of sport in amateurverband uitoefenen, een voorstelling bijwonen..] wordt besteed in de loop van een dag, berekend op basis van het Belgisch tijdsbudgetonderzoek (Belgen van 12 jaar en ouder ["In 1999 hielden 8.382 respondenten van 12 jaar of ouder uit 4.275 gezinnen gedurende twee dagen hun tijdsbesteding bij. In 2005 waren het 6.400 respondenten van 12 jaar of ouder uit 3.474 gezinnen. In 2013, ten slotte, gaat het om 5.559 respondenten van 10 jaar of ouder uit 2.744 gezinnen" (Glorieux et al., 2015)]), uitgedrukt in uren. De gegevens komen van Statistics Belgium (2015).

Evolutie: volgens die enquête nam de vrije tijd tussen 1999 en 2005 toe met 18 minuten per dag (van 3u48' tot 4u12'), en nam die vervolgens af met 12 minuten tussen 2005 en 2013. Aangezien de tijdspannes die besteed worden aan de verschillende activiteiten onderling met elkaar verweven zijn tijdens een dag van 24 uur, zou het moeilijk zijn die veranderingen uit te leggen zonder een analyse van de relatieve evoluties van alle activiteiten.

Op Europees niveau worden de tijdsbudgetonderzoeken samengebracht in het Harmonised European Time Use Survey [HETUS (2015), Harmonised European Time Use Survey, https://www.h6.scb.se/tus/tus/ (geraadpleegd op 25/10/2017)], waarin de lijst met activiteiten die als vrije tijd beschouwd worden verschillend is. Dit programma levert tabellen waarmee de vijftien deelnemende Europese landen [Deelnemende landen: België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden] vergeleken kunnen worden voor een gemiddelde dag van personen van 20 tot 74 jaar in een bepaald jaar tussen 1998 en 2005 naargelang de landen. De vergelijking tussen België en de buurlanden toont weinig verschillen. Omdat de tijdstippen van de enquêtes verschillen, worden die gegevens enkel als voorbeeld gegeven en worden dus niet op de grafiek weergegeven. De verschillen tussen de Time use-enquête en de HETUS-enquête zijn te wijten aan het feit dat vrije tijd op een verschillende manier wordt gedefinieerd.

Doelstelling: er is geen doelstelling met betrekking tot de tijd die aan vrije tijd wordt besteed.

Opsplitsing volgens geslacht en opleidingsniveau

Het verschil tussen mannen en vrouwen met betrekking tot vrije tijd wordt groter: in 1999 hadden mannen 42 minuten meer vrije tijd per dag dan vrouwen tegenover 54 minuten in 2013.

Hoe hoger het behaalde diploma, hoe minder vrije tijd de mensen hebben. Het verschil in vrije tijd verschilt echter weinig: het verschil tussen de personen met een diploma hoger universitair onderwijs en de personen zonder een diploma daalt amper van 1u24' per dag in 1999 tot 1u18' in 2013.