Depressie

  •  08/02/2018

In 2013 rapporteerde 6,7 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder in België in de laatste twaalf maanden aan een depressie te hebben geleden. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Depressie - België

in de laatste twaalf maanden

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
België6.56.35.96.06.70.22.2
//: gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Gisle L., Geestelijke gezondheid, in: Van der Heyden J., Charafeddine R. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 1: Gezondheid en Welzijn, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Depressie volgens geslacht - België

in de laatste twaalf maanden

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
vrouwen8.27.77.17.78.30.11.5
mannen4.74.84.64.34.90.32.6
//: gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Gisle L., Geestelijke gezondheid, in: Van der Heyden J., Charafeddine R. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 1: Gezondheid en Welzijn, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Depressie volgens opleiding - België

in de laatste twaalf maanden

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
lager onderwijs10.08.310.08.614.72.411.3
lager secundair onderwijs9.57.96.19.29.90.31.5
hoger secundair onderwijs5.36.05.66.06.31.11.0
hoger onderwijs4.54.34.43.94.0-0.70.5
//: gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Gisle L., Geestelijke gezondheid, in: Van der Heyden J., Charafeddine R. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 1: Gezondheid en Welzijn, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Depressie volgens inkomen - België

in de laatste twaalf maanden

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 20012004200820132013//20012013//2008
kwintiel 18.08.08.69.51.42.0
kwintiel 29.39.89.09.80.41.7
kwintiel 36.46.36.38.12.05.2
kwintiel 47.04.25.15.0-2.8-0.4
kwintiel 53.73.62.92.6-2.9-2.2
//: gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Gisle L., Geestelijke gezondheid, in: Van der Heyden J., Charafeddine R. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 1: Gezondheid en Welzijn, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: aandeel van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft de laatste twaalf maanden aan een depressie te hebben geleden. De gegevens komen van de nationale gezondheidsenquêtes uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (2014 [Voor de gezondheidsenquête van 1997 werden er 10 221 personen ondervraagd. Voor die van 2001: 12 111; van 2004: 12 650; van 2008: 8 836 en voor die van 2013 werden er 10 834 personen ondervraagd]) voor België en van Eurostat (2016) voor de andere Europese landen.

Evolutie: hoewel volgens die enquêtes het aandeel van de personen dat aangeeft aan een depressie te hebben geleden tussen 1997 en 2004 daalde (met minder dan één procentpunt), steeg dat aandeel in 2013 opnieuw tot de oorspronkelijke waarde.

Voor Europa zijn er slechts gegevens beschikbaar voor 2008 en voor enkele landen [Eurostat (2016), People reporting a chronic disease, by disease, sex, age and educational attainment level (%), hlth_ehis_st1. Depressive disorders, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 26/10/2016). Landen waarvoor gegevens gepubliceerd zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Malta, Letland, Polen, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje en Tsjechische Republiek]. België is het land waar er het grootste aandeel van de bevolking van 15 jaar en ouder verklaart aan een depressie te lijden: 6,0 %. De landen waar het minste aantal personen verklaart aan een depressie te lijden, zijn Bulgarije en Roemenië, met 0,8 %.

Doelstelling: De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) bevatten het volgende doel: "Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden" (doelstelling 3). Aangezien een goede mentale gezondheid deel uitmaakt van het welzijn beschouwt dit rapport als impliciete doelstelling dat het aandeel personen dat aan een depressie lijdt moet dalen.

Opsplitsing volgens geslacht en inkomenscategorie

Het aandeel vrouwen dat aangeeft de laatste twaalf maanden aan een depressie te hebben geleden, is dubbel zo groot als het aandeel mannen in elke enquête.

Wat het inkomensniveau betreft, zijn er 9,5 % mensen van het eerste kwintiel (laagste inkomens) die verklaren te lijden aan een depressie tegenover 2,6 % in het vijfde kwintiel (hoogste inkomens), met andere woorden een verschil van 6,9 procentpunt.