Sociaal netwerk

In 2017 verklaarde 92,2 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder in België dat ze kunnen rekenen op de steun van vrienden en familie wanneer dat nodig is. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, mag het sociaal netwerk niet verminderen.

The chart will appear within this DIV.

Sociaal netwerk - België en internationale vergelijking

personen die verklaren dat ze kunnen rekenen op de steun van vrienden en familie wanneer dat nodig is

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 2005201020122015201620172017//20052017//2012
België93.593.192.788.592.992.2-0.1-0.1
Duitsland96.493.992.692.690.689.2-0.6-0.7
Frankrijk94.094.393.789.688.593.2-0.1-0.1
Nederland94.795.793.987.992.693.7-0.10.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Voor sommige jaren (2006, 2007 en 2009) zijn de gegevens niet voor alle landen beschikbaar.

Gallup World Poll (2018), op basis van Helliwell, J., Layard, R. & Sachs, J. (2018), World Happiness Report 2018, New York: Sustainable Development Solutions Network.

Definitie: aandeel van de bevolking van 15 jaar en ouder dat bevestigend antwoordt op de vraag uit de Gallup World Poll: "Als u problemen had, heeft u familie of vrienden op wie u kunt rekenen om u te helpen wanneer u ze nodig heeft, of niet?". Het FPB berekent de indicator met de gegevens van de Gallup World Poll. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De gegevens over de betrouwbaarheidsintervallen zijn niet publiek beschikbaar.

Doelstelling: het sociaal netwerk mag niet kleiner worden.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten doel 16: “Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen uit". Sociale netwerken, of familie en vrienden hebben, zijn een belangrijke bijdrage tot vreedzame en inclusieve samenlevingen.

Evolutie: volgens de Gallup World Poll bleef het sociaal netwerk stabiel tussen 2005 en 2017: gemiddeld 92,4% van de bevolking van 15 jaar en ouder kan een beroep doen op familie of vrienden. Daarin is er geen duidelijke evolutie maar wel een toenemende volatiliteit vast te stellen.

Internationale vergelijking: in 2017 verklaart 92,2% van de bevolking in België te kunnen rekenen op de steun van familie en vrienden als dat nodig is. Dat is meer dan in Duitsland (89,2%), maar minder dan in Nederland (93,7%) en Frankrijk (93,1%). Er is vooral een grote volatiliteit met wisselende posities en een dalende trend in Duitsland. Door de subjectieve aard van de indicator moet de vergelijking tussen landen met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.

Opsplitsing volgens geslacht: gegevens van andere bronnen tonen dat er voor deze indicator geen significante verschillen zijn tussen mannen en vrouwen (ESS, 2018).

Opsplitsing volgens inkomen: gegevens van andere bronnen tonen geen significante invloed van het inkomen op de sociale contacten (ESS, 2018).

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij doel 16. Sociale netwerken, of familie en vrienden hebben, zijn een belangrijke bijdrage tot vreedzame en inclusieve samenlevingen.

Deze indicator wordt gebruikt om de composiete indicator van het welzijn hier en nu, gepubliceerd in het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp, te berekenen.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

    • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).
  • Specifiek