Kenniskapitaalgoederenvoorraad

In 2017 bedroeg de kenniskapitaalgoederenvoorraad in België 15,5 procent van het bruto binnenlands product. De kenniskapitaalgoederenvoorraad moet niet dalen.

The chart will appear within this DIV.

Kenniskapitaalgoederenvoorraad - België en internationale vergelijking

procent van het bruto binnenlands product

 199520002005201020122015201620172017//19952017//2012
België9.210.411.512.913.815.415.615.52.42.4
Duitsland12.613.614.815.516.016.216.3------
Frankrijk14.615.315.316.216.617.217.5------
Nederland14.214.615.116.016.417.217.4------
//: Gemiddelde groeivoeten

INR; Eurostat (2018), Balance sheets for non-financial assets [nama_10_nfa_bs] en GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 15/10/2018).

Definitie: de kenniskapitaalgoederenvoorraad is de som van alle vaste activa die ondergebracht zijn in de sectie intellectuele eigendommen (AN.117 in de nationale rekeningen; Eurostat, 2013). De indicator meet de nettokenniskapitaalgoederenvoorraad. Die wordt berekend door de brutokenniskapitaalgoederenvoorraad, waarbij alle activa gewaardeerd worden aan de prijzen die betaald zouden moeten worden wanneer de activa nu worden aangekocht, te verminderen met de cumulatieve waarde van de afschrijvingen. De indicator wordt uitgedrukt in procent van het bruto binnenlands product. De gegevens voor België worden verzameld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Om de vergelijking mogelijk te maken met de andere Europese landen komen de gegevens van Eurostat.

Doelstelling: de kenniskapitaalgoederenvoorraad moet niet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 9.5: "Verbeteren van het wetenschappelijk onderzoek, moderniseren van de technologische capaciteiten van industriesectoren in alle landen, in het bijzonder in ontwikkelingslanden, waarbij ook tegen 2030 innovatie wordt aangemoedigd en op aanzienlijke wijze het aantal onderzoeks- en ontwikkelingswerkers per miljoen inwoners wordt verhoogd en waarbij ook meer wordt uitgegeven aan publiek en privaat onderzoek en ontwikkeling".

De kenniskapitaalgoederenvoorraad is "een middel om de waarde van de ene verslagperiode naar de andere over te hevelen" (Eurostat, 2013, p.170). De kapitaalgoederenvoorraad kan dus gebruikt worden door toekomstige generaties en bijdragen tot hun welvaart. Vanuit een toekomstgericht perspectief kan er geoordeeld worden dat de kenniskapitaalgoederenvoorraad behouden moet blijven (UNECE, 2014, p.29). Er wordt als impliciete doelstelling beschouwd dat de nettokenniskapitaalgoederenvoorraad niet moet dalen.

Evolutie: de nettokenniskapitaalgoederenvoorraad (in volume) stijgt in België constant sinds 1995. Wanneer die voorraad in procent van het bbp wordt uitgedrukt, tonen de gegevens dat die indicator eveneens steeg over heel de periode 1995-2016. De indicator daalt voor de eerste keer licht in 2017. In 2017 bedroeg de Belgische kenniskapitaalgoederenvoorraad 15,5% van het bbp, tegenover 9,2% in 1995.

Internationale vergelijking: door het niveau van de indicator voor België met dat van zijn drie buurlanden te vergelijken, wordt duidelijk dat België in 2016 de laagste kenniskapitaalgoederenvoorraad (in procent van het bbp) heeft. Dat wordt over heel de periode waargenomen. In 2016 lag het niveau van die indicator in België 1,4 procentpunt onder het gemiddelde van deze drie buurlanden, daar waar dat ongeveer 4,6 procentpunt bedroeg in 1995.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 9.5. De ontwikkeling van kennis binnen een economie vereist immers een toename van de kenniskapitaalgoederenvoorraad.

Bronnen

 • Algemeen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).
 • Specifiek

  • Eurostat (2013), European system of accounts. ESA 2010, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.

  • UNECE (2014), Conference of European Statisticians Recommendations on Measuring Sustainable Development, http://www.unece.org/publications/ces_sust_development.html (geraadpleegd op 01/12/2015).