Investeringen (bruto) in de vaste kapitaalgoederenvoorraad

In 2017 bedroegen de bruto investeringen in de vaste kapitaalgoederenvoorraad in België 19 procent van het bruto binnenlands product. Er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor de bruto investeringen in de vaste kapitaalgoederenvoorraad.

The chart will appear within this DIV.

Investeringen (bruto) in de vaste kapitaalgoederenvoorraad - België en internationale vergelijking

procent van het bruto binnenlands product

 199520002005201020122015201620172017//19952017//2012
België18.919.719.018.218.718.419.119.00.00.3
EU2818.018.518.016.516.115.715.816.3-0.40.2
//: Gemiddelde groeivoeten

INR; Eurostat (2018), Gross fixed capital formation by AN_F6 asset type [nama_10_an6], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 15/10/2018).

Definitie: de bruto-investeringen in de vaste kapitaalgoederenvoorraad (sectie AN.11 uitgezonderd sectie AN.117 uit de nationale rekeningen; Eurostat, 2013) worden gemeten in procent van het bruto binnenlands product (bbp). De gegevens voor België worden verzameld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Om de vergelijking mogelijk te maken met de andere Europese landen komen de gegevens van Eurostat.

Doelstelling: er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor de bruto investeringen in de vaste kapitaalgoederenvoorraad.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 9.1: "Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De economische ontwikkeling en het milieubederf zullen volledig ontkoppeld zijn. In die ontwikkeling staat het creëren van waardig werk centraal, waarbij tegelijkertijd een voldoende aanbod aan goederen en diensten wordt verzekerd dat in de basisbehoeften voorziet" (inleiding van de uitdaging "een maatschappij die haar economie aanpast aan de economische, sociale en leefmilieu uitdagingen"; Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Voor een performante economie met een zo beperkt mogelijke negatieve milieu-impact zijn voldoende en milieuvriendelijke kapitaalgoederen onmisbaar. Bovendien kunnen de kapitaalgoederen ook gebruikt worden door toekomstige generaties en bijdragen tot hun welvaart. Voldoende investeringen in kapitaalgoederen zijn dus niet alleen nodig om verouderde kapitaalgoederen te vervangen maar ook om de kapitaalgoederen performanter en milieuvriendelijker te maken. Door nieuwe investeringen kunnen de laatste technologische ontwikkelingen immers gebruikt worden. Het is echter niet mogelijk om een optimaal niveau voor die indicator vast te leggen.

Evolutie: de bruto-investeringen in de vaste kapitaalgoederenvoorraad bleven in België relatief stabiel doorheen de tijd en bereiken gemiddeld ongeveer 19% van het bbp. Het maximum werd in 2008 waargenomen (20,7%) en het minimum in 2003 (17,3%). Het niveau van de indicator in 2017 is bijna identiek aan dat van 1995.

Internationale vergelijking: door de Belgische cijfers met die van de Europese Unie te vergelijken, wordt duidelijk dat de resultaten tot 2008 relatief dicht bij elkaar lagen. Tussen 2008 en 2010, en ten gevolge van de financieel-economische crisis, is de indicator zowel in België als in de EU28 gedaald. Vanaf 2010 is de indicator globaal stabiel gebleven in België terwijl het in de EU28 verder gedaald is. In 2017, is het verschil tussen de EU28 en België 2,7 procentpunt.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 9.1. Investeren in de vaste kapitaalgoederenvoorraad maakt het immers mogelijk om de nodige infrastructuur te hebben voor de economische ontwikkeling.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

    • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).
  • Specifiek