Investeringen (bruto) in de fysieke kapitaalgoederenvoorraad (i47)

 •  30/11/2022

In 2021 bedroegen de bruto investeringen in de vaste kapitaalgoederenvoorraad in België 24,1 procent van het bruto binnenlands product. Er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor de bruto investeringen in de vaste kapitaalgoederenvoorraad.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Investeringen (bruto) in de fysieke kapitaalgoederenvoorraad - België en internationale vergelijking

procent van bruto binnenlands product

 199520002005201020152016202020212021//19952021//2016
België21.222.522.222.123.023.324.224.20.50.8
EU2721.522.822.020.720.220.422.122.00.11.5
//: Gemiddelde groeivoeten

INR; Eurostat (2022), Gross fixed capital formation by AN_F6 asset type [nama_10_an6], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 31/10/2022).

Investeringen (bruto) in de fysieke kapitaalgoederenvoorraad volgens gewest - België

procent van bruto binnenlands product

 20002005201020132015201720182018//20002018//2013
Brussels Hoofdstedelijk Gewest17.417.817.517.217.718.018.60.41.6
Vlaams Gewest24.324.323.823.823.625.025.60.31.5
Waals Gewest22.920.921.822.325.823.123.30.10.8
//: Gemiddelde groeivoeten

INR; Eurostat (2022), Gross fixed capital formation by NUTS 2 regions [nama_10r_2gfcf] en Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 2 regions [nama_10r_2gdp], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/06/2022).

Definitie: de bruto-investeringen in de fysieke kapitaalgoederenvoorraad (sectie AN.11 uitgezonderd sectie AN.117 uit de nationale rekeningen; Eurostat, 2013) worden gemeten in procent van het bruto binnenlands product (bbp). De gegevens voor België worden verzameld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Om de vergelijking mogelijk te maken met de andere Europese landen komen de gegevens van Eurostat.

Doelstelling: er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor de bruto investeringen in de fysieke kapitaalgoederenvoorraad.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 9.1: "Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De economische ontwikkeling en het milieubederf zullen volledig ontkoppeld zijn. In die ontwikkeling staat het creëren van waardig werk centraal, waarbij tegelijkertijd een voldoende aanbod aan goederen en diensten wordt verzekerd dat in de basisbehoeften voorziet" (inleiding van de uitdaging "een maatschappij die haar economie aanpast aan de economische, sociale en leefmilieu uitdagingen"; Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Voor een performante economie met een zo beperkt mogelijke negatieve milieu-impact zijn voldoende en milieuvriendelijke kapitaalgoederen onmisbaar. Bovendien kunnen de kapitaalgoederen ook gebruikt worden door toekomstige generaties en bijdragen tot hun welvaart. Voldoende investeringen in kapitaalgoederen zijn dus niet alleen nodig om verouderde kapitaalgoederen te vervangen maar ook om de kapitaalgoederen performanter en milieuvriendelijker te maken. Door nieuwe investeringen kunnen de laatste technologische ontwikkelingen immers gebruikt worden. Het is echter niet mogelijk om een optimaal niveau voor die indicator vast te leggen.

Evolutie: de bruto-investeringen in de fysieke kapitaalgoederenvoorraad bedragen gemiddeld 22,6% van het bbp voor de periode 1995-2021. Met uitzondering van het begin van de jaren 2000 evenals tijdens de financieel-economische crisis van 2008 en de covid-19-pandemie, is de indicator gestegen; met zijn maximum in 2019 (24,3%). Na een daling in 2020, stijgt de indicator opnieuw in 2021 tot 24,2%.

Internationale vergelijking: tussen 1995 en 2008, is het gemiddeld niveau van de indicator gelijkaardig in België en in de EU27, namelijk rond de 22%. Vanaf 2009, namelijk na het begin van de financieel-economische crisis, waren de investeringen in verhouding tot het bbp systematisch hoger in België dan in de EU27. In 2021, is het verschil waargenomen tussen de EU27 en België 2,2 procentpunt, terwijl het 0,3 procentpunt bedroeg in 1995.

Opsplitsing volgens gewest: de bruto-investeringen in de fysieke kapitaalgoederenvoorraad in 2018 bedraagt 18,6% van het bbp in Brussel, 25,6% in Vlaanderen en 23,3% in Wallonië. Voor België is dit cijfer 23,6% van het bbp.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 9.1. Investeren in de fysieke kapitaalgoederenvoorraad maakt het immers mogelijk om de nodige infrastructuur te hebben voor de economische ontwikkeling.

Bronnen

 • Algemeen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

  • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).
 • Specifiek