Levensverwachting (i11)

 •  11/04/2023
 • doelstelling  
 •  evaluatie 

In 2021 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,9 jaar. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, mag dat cijfer niet dalen. Volgens de projecties van het Federaal Planbureau (beschikbaar in april 2023) wordt dat doel bereikt. De levensverwachting bij de geboorte evolueert dus gunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Levensverwachting - België - trendevaluatie

jaren bij geboorte

 20002005201020152020202120252030
waarnemingen77.979.180.381.180.881.9----
projectie (april 2023)------------82.883.6

Federaal Planbureau en Statbel (2022), Demografische vooruitzichten 2021-2070 - Update Oekraïne.

Levensverwachting - België en internationale vergelijking

jaren bij geboorte

 1990199520002005201020152016202020212021//19902021//20162021//2002
België76.277.077.979.180.381.181.580.881.90.20.10.2
EU27------78.479.880.580.980.480.1---0.20.2
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: BE 2011; voorlopige raming: BE 2020, EU 2018 en 2019

Statbel; Eurostat (2022), Mortality and life expectancy statistics [demo_mlexpec, sdg_03_10], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/05/2022).

Levensverwachting volgens gewest - België

jaren bij geboorte

 199019952000200520102015201920202020//19902020//2015
Brussels Hoofdstedelijk Gewest77.076.878.079.080.280.981.679.40.1-0.4
Vlaams Gewest77.377.778.679.981.282.183.082.10.20.0
Waals Gewest75.475.876.577.678.879.880.980.00.20.1
//: Gemiddelde groeivoeten

Statbel; Eurostat (2022), Mortality and life expectancy statistics [demo_mlexpec], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/05/2022).

Levensverwachting volgens geslacht - België

jaren bij geboorte

 1990199520002005201020152016202020212021//19902021//2016
vrouwen79.580.481.081.983.083.484.083.084.40.20.1
mannen72.773.574.676.277.578.779.078.679.50.30.1
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2011; voorlopige raming: 2020

Statbel; Eurostat (2022), Mortality and life expectancy statistics [demo_mlexpec], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/05/2022).

Definitie: de levensverwachting berekend bij de geboorte wordt uitgedrukt in het aantal jaren dat een persoon zou leven indien hij/zij op elke leeftijd de op het ogenblik van zijn/haar geboorte geobserveerde mortaliteitskenmerken zou kennen. In België worden de overlijdenskansen, die gebruikt worden om de levensverwachting bij de geboorte te meten, berekend aan de hand van de overlijdensverklaringen in het Rijksregister der natuurlijke personen (Statistics Belgium, 2019). Statistics Belgium brengt in België deze gegevens samen en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Doelstelling: de levensverwachting mag niet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten doel 3: "Verzeker een goede gezondheid en bevorder welzijn voor iedereen op alle leeftijden". Aangezien het resultaat van een betere gezondheid onder andere een betere levensverwachting is, wordt als impliciete doelstelling beschouwd dat de levensverwachting niet mag dalen.

Evolutie: de levensverwachting is met 5,7 jaar toegenomen tussen 1990 en 2021 om dan 81,9 jaar te bereiken. Door covid-19 was er in 2020 een tijdelijke daling naar 80,8 jaar.

Internationale vergelijking: de evoluties van de levensverwachting in België en in de Europese Unie lopen parallel, waarbij de levensverwachting in België iets hoger ligt dan in de EU27, waar die 80,1 jaar bedraagt in 2021. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2021 tot de middelmatig presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde. In dat jaar stond Spanje met 83,3 jaar op de eerste plaats en Bulgarije met 73,4 jaar op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: de levensverwachting in 2020 bedraagt 79,4 jaar in Brussel, 82,1 jaar in Vlaanderen en 80,0 jaar in Wallonië. Voor België is dat cijfer 80,8 jaar.

Opsplitsing volgens geslacht: de levensverwachting bij de geboorte van mannen ligt onder die van vrouwen, maar dat verschil wordt wel kleiner met de tijd: het daalde in België van 6,8 jaar in 1990 tot 4,9 jaar in 2021.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij doel 3 aangezien de levensverwachting een meting is van de globale gezondheid van de bevolking.

Bronnen

 • Algemeen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

  • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).
 • Specifiek

  • Statistics Belgium (2019), Sterftetafels en levensverwachting, http://statbel.fgov.be (geraadpleegd op 24/09/2020).