Vrije tijd

In 2013 werd er in België per persoon gemiddeld 4,0 uren per dag besteed aan vrije tijd. Er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor de duur van de vrije tijd.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Vrije tijd - België

uren per dag

 1999200520132013//19992013//2005
België3.84.14.00.3-0.2
//: Gemiddelde groeivoeten

Glorieux, I., J. Minnen, T.P. van Tienoven, et al. (2015), Website 'Belgisch tijdsbudgetonderzoek' (www.time-use.be), Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel & AD Statistiek - Statistics Belgium, Brussel, http://www.time-use.be/nl/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Vrije tijd volgens gewest - België

uren per dag

 1999200520132013//19992013//2005
Brussels Hoofdstedelijk Gewest3.94.23.9-0.1-0.9
Vlaams Gewest3.84.04.00.4-0.2
Waals Gewest3.94.14.20.40.1
//: Gemiddelde groeivoeten

Glorieux, I., J. Minnen, T.P. van Tienoven, et al. (2015), Website 'Belgisch tijdsbudgetonderzoek' (www.time-use.be), Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel & AD Statistiek - Statistics Belgium, Brussel, http://www.time-use.be/nl/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Vrije tijd volgens geslacht - België

uren per dag

 1999200520132013//19992013//2005
vrouwen3.53.73.60.1-0.4
mannen4.24.54.50.50.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Glorieux, I., J. Minnen, T.P. van Tienoven, et al. (2015), Website 'Belgisch tijdsbudgetonderzoek' (www.time-use.be), Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel & AD Statistiek - Statistics Belgium, Brussel, http://www.time-use.be/nl/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Vrije tijd volgens opleiding - België

uren per dag

 1999200520132013//19992013//2005
geen diploma4.44.64.70.50.1
lager secundair onderwijs4.24.54.50.50.0
hoger secundair onderwijs3.53.83.90.70.1
hoger niet-universitair onderwijs3.23.33.50.70.8
hoger universitair onderwijs3.03.13.40.80.9
//: Gemiddelde groeivoeten

Glorieux, I., J. Minnen, T.P. van Tienoven, et al. (2015), Website 'Belgisch tijdsbudgetonderzoek' (www.time-use.be), Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel & AD Statistiek - Statistics Belgium, Brussel, http://www.time-use.be/nl/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Definitie: tijd die gemiddeld aan vrije tijd (in die enquête omvat vrije tijd activiteiten zoals wandelen, lezen, muziek luisteren, televisie kijken, met de hond wandelen, een hobby of sport in amateurverband uitoefenen, een voorstelling bijwonen) wordt besteed in de loop van een dag, berekend op basis van het Belgisch tijdsbudgetonderzoek (Belgen van 12 jaar of ouder), uitgedrukt in uren. "In 1999 hielden 8.382 respondenten van 12 jaar of ouder uit 4.275 gezinnen gedurende twee dagen hun tijdsbesteding bij. In 2005 waren het 6.400 respondenten van 12 jaar of ouder uit 3.474 gezinnen. In 2013, ten slotte, gaat het om 5.559 respondenten van 10 jaar of ouder uit 2.744 gezinnen" (Glorieux et al., 2015a). De gegevens komen van Statistics Belgium. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Die onzekerheidsmarge wordt groter naarmate de indicator berekend wordt op kleinere subpopulaties. Gedetailleerde methodologische informatie voor de berekening van de betrouwbaarheidsintervallen is te vinden in Glorieux et al. (2015b).

Op Europees niveau, voor de internationale vergelijking, worden de tijdsbudgetonderzoeken samengebracht in het Harmonised European Time Use Survey (HETUS, 2015), waarin de lijst met activiteiten die als vrije tijd beschouwd worden verschillend is. Dit programma levert tabellen waarmee de vijftien deelnemende Europese landen (België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden) vergeleken kunnen worden voor een gemiddelde dag van personen van 20 tot 74 jaar in een bepaald jaar tussen 1998 en 2005 naargelang de landen.

Doelstelling: er is geen doelstelling met betrekking tot de tijd die aan vrije tijd wordt besteed.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 3.4: "Tegen 2030 de voortijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en geestelijke gezondheid en welzijn bevorderen". De mogelijkheid om voldoende vrije tijd te hebben is noodzakelijk voor het welzijn en is gunstig voor de geestelijke gezondheid.

Evolutie: volgens die enquête nam de vrije tijd tussen 1999 en 2005 toe met 18 minuten per dag (van 3u48' tot 4u05'), en nam die vervolgens af met 3 minuten tussen 2005 en 2013. Aangezien de tijdspannes die besteed worden aan de verschillende activiteiten onderling met elkaar verweven zijn tijdens een dag van 24 uur, zou het moeilijk zijn die veranderingen uit te leggen zonder een analyse van de relatieve evoluties van alle activiteiten.

Internationale vergelijking: België en buurlanden besteden, op een half uur na, dezelfde tijd aan vrije tijd. Omdat de tijdstippen van de enquêtes verschillen, worden die gegevens enkel als voorbeeld gegeven. De verschillen tussen de Time use-enquête en de HETUS-enquête zijn te wijten aan het feit dat vrije tijd op een verschillende manier wordt gedefinieerd.

Opsplitsing volgens gewest: de vrije tijd in 2013 bedraagt 3u54 in Brussel, 3u58 in Vlaanderen en 4u09 in Wallonië. Voor België is dit cijfer 4u02.

Opsplitsing volgens geslacht: het verschil tussen mannen en vrouwen met betrekking tot vrije tijd wordt groter: in 1999 hadden mannen 42 minuten meer vrije tijd per dag dan vrouwen tegenover 54 minuten in 2013.

Opsplitsing volgens opleiding: hoe hoger het behaalde diploma, hoe minder vrije tijd de mensen hebben. Het verschil in vrije tijd verschilt echter weinig: het verschil tussen de personen met een diploma hoger universitair onderwijs en de personen zonder een diploma daalt amper van 1u24' per dag in 1999 tot 1u18' in 2013.

VN-Indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 3.4 aangezien vrije tijd noodzakelijk is voor het welzijn en gunstig is voor de geestelijke gezondheid.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

    • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).
  • Specifiek