De aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product (bbp) informeren over sociale, milieu- en economische vraagstukken. Samen beschrijven ze de evolutie van het welzijn van mensen en de ontwikkeling van de Belgische samenleving.

Die indicatoren worden sinds 2016 in een jaarlijks rapport gepubliceerd. Ze worden uitgewerkt door het Federaal Planbureau in het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (wet van 14 maart 2014 over aanvullende indicatoren). De keuze van de 63 indicatoren, verdeeld over dertien thema’s, steunt onder meer op aanbevelingen van de Conferentie van Europese statistici over de meting van duurzame ontwikkeling (Conference of European Statisticians Recommendations on Measuring Sustainable Development, 2014).

Voor elke indicator vindt u:

  • Data: cijfergegevens over de periode 1990-2016, gepresenteerd op figuren en in tabellen;
  • Description: een definitie van de indicator, zijn evolutie, een internationale vergelijking en de ermee verbonden doelstelling; waar relevant en mogelijk opsplitsingen voor verscheidene bevolkingsgroepen;
  • Download: al die informatie in een xlsx-bestand.

Ook de besluiten over de trends en over de opsplitsing van de indicatoren uit het rapport 2018 zijn beschikbaar op deze website.

De volledige rapporten zijn beschikbaar op de website van het Federaal Planbureau:

Deze indicatoren van duurzame ontwikkeling (IDO's) informeren over de vooruitgang van België naar de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, in het Engels Sustainable Development Goals). Die zeventien doelstellingen, met 169 bijbehorende subdoelstellingen, werden in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development).

Om de vooruitgang van België naar de SDG's te volgen, selecteerde het Interfederaal Instituut voor de Statistiek een set van 34 indicatoren (op deze website met VNR17 gemarkeerd).

In de balans 2017 evalueert het Federaal Planbureau voor België de trends van 34 IDO's ten opzichte van doelstellingen uit strategieën voor duurzame ontwikkeling. Die evaluatie is een deel van het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017, een instrument van de Belgische federale strategie inzake duurzame ontwikkeling (wet van 5 mei 1997 over duurzame ontwikkeling).

Het volledige rapport en enkele vroegere evaluatieresultaten zijn beschikbaar op de website van het Federaal Planbureau:

Voor elke IDO vindt u op deze website:

  • Data: cijfergegevens op figuren en in tabellen, voor zover beschikbaar vanaf 1990 tot 2016, met een trendevaluatie, een internationale vergelijking en waar relevant en mogelijk opsplitsingen voor verscheidene bevolkingsgroepen; gedetailleerde bronverwijzingen;
  • Description: een definitie van de indicator, het daarbij horende cijferdoel, de VN-subdoelstelling (target) en de dichtst verwante indicator uit de lijst van de Statistische Divisie van de VN (I-SDG);
  • Download: al die informatie in een xlsx-bestand.