Populatie weidevogels

In 2014 bedroeg de index van de populatie weidevogels in België 56,6 (honderd in 1990). Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2000. De populatie weidevogels evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Populatie weidevogels - België

index 1990 = 100

 2000200520102014
waarnemingen68.562.065.856.6

Eurostat (2017), Common farmland bird index [env_bio2], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/11/2017).

Populatie weidevogels

index 1990 = 100

 1990200020052009201020112012201320142014//19902014//2009
België100.068.562.059.265.859.960.649.456.6-2.3-0.9
Duitsland100.096.692.988.184.378.582.679.8------
Frankrijk100.075.974.465.464.363.962.261.059.3-2.2-1.9
Nederland100.085.076.063.061.071.064.057.062.0-2.0-0.3
//: gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2017), Common farmland bird index [env_bio2], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: de index van de populatie weidevogels is een geaggregeerde indicator van demografische schattingen van vijftien soorten weidevogels met als referentiejaar 1990 (1990 = 100). De gegevens komen van jaarlijkse enquêtes over de broedvogels en worden in het kader van een pan-Europees netwerk voor de monitoring van vogels samengebracht. Op dit moment maken enkel het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deel uit van dat netwerk en zij leveren de gegevens waarmee Eurostat die indicator voor België publiceert. Het Vlaams Gewest heeft zijn eigen opvolgingsmethode en indicator (INBO, 2015 en 2017). De gegevens komen van Eurostat (2017m).

Cijferdoel: er is geen cijferdoel voor deze opvolgingsindicator. De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vermeldt evenwel de volgende doelstelling: "De goederen en diensten die de ecosystemen leveren, zullen hersteld, gevaloriseerd en behoedzaam en duurzaam gebruikt worden, waardoor zij rechtstreeks zullen bijdragen tot het in stand houden van de biodiversiteit" (doelstelling 37). Om in de richting van de doelstellingen (SDG's en LTV DO) te gaan, moet de populatie weidevogels stijgen.

Subdoelstelling: 15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en, tegen 2020, de bedreigde soorten te beschermen en hun uitsterven te voorkomen.

I-SDG: 15.5.1 Rode lijst-index. De rode lijst geeft aan elke soort een bedreigingsniveau dat overeenkomt met zijn uitstervingsrisico op korte of middellange termijn.